Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Michał Wierzbicki

Michał Wierzbicki

Mgr inż. Michał Wierzbicki

Stanowisko: Asystent
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 425
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: michal.wierzbicki@ien.com.pl

  


Działalność badawczo-rozwojowa

 • Stałotlenkowe ogniwa(SOC) pracujące w trybie ogniwa paliwowego(SOFC) i w trybie elektrolizy(SOE) – badania eksperymentalne, pomiary elektrochemiczne (w tym spektroskopia impedancyjna)
 • Układy z ogniwami SOC – projektowanie, optymalizacja, badania eksperymentalne
 • Modelowanie matematyczne ogniw i układów z ogniwami SOC z wykorzystaniem pakietu programowania AspenPlus
 • Wysokotemperaturowe membrany tlenowe – badania laboratoryjne
 • Pętle chemiczne (CLC- Chemical Looping Combustion)

Działalność organizacyjna

Członek Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych

Projekty naukowe

 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekt HyLAW (FCH JU) Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal (2017-2018)
 • Projekt NewLoop. Innovative Idea for Combustion of solid fuels via chemical looping technology(2014-2017)
 • Projekt SOFCOM (EU FCH-JU) SOFC CCHP with poly-fuel: operation and maintenance (2011-2015)
 • Projekt Strategiczny OZE (NCBR) Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych (2010-2015)
 • Projekt OXY. Opracowanie technologii spalania dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 (2010-2015)
 • Projekt CERUBIS. (RFCS-Research Fund for Coal and Steel) Corrosion and Emission Reduction of Utility Boilers through Intelligent Systems. (2015-2016)
 • Projekt Kluczowy MNiSW POIG-1.1.2 Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii (2008-2014)
 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014)
 • UNIQUE. Integration of particulate abatement, removal of trace elements and tar reforming in one biomass steam gasification reactor yielding high purity syngas for efficient CHP and power plants.(2008-2010)
 • Projekt BIOB. Nowoczesne Technologie Energetycznego Wykorzystania Biomasy i Odpadów Biodegradowalnych - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych(2007-2010)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW (działalność statutowa)
 • CPE/001/STAT/2019 Rozwój nowej generacji stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC) do realizacji koncepcji power-to-gas. Opracowanie pełnowymiarowych ogniw SOC do wytwarzania wodoru w procesie wysokotemperaturowej elektrolizy (SOEC) (2019-)
 • CPE/017/STAT/2018 Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC (2018-2019)
 • CPC/11/STAT/16  „Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych”
 • COP/7/STAT/10 „Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych”

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Chromatografia gazowa
 • Układy power-to-gas
 • Magazynowanie energii

Publikacje (wybrane)

Motylinski K., Skrzypkiewicz M., Naumovich Y., Wierzbicki M., Kupecki J., Effects of the gas velocity on formation of the carbon deposits on fuel electrode of AS-SOFC, Journal of Power Technologies 2018;98(4):322-328

Kupecki J., Motylinski K., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Naumovich Y., Preliminary electrochemical characterization of anode supported solid oxide cell (AS-SOC) produced in the Institute of Power Engineering operated in electrolysis mode (SOEC), Archives of Thermodynamics 2017;38(4):53-63.

Motylinski K., Kupecki J., Wierzbicki M., Skrzypkiewicz M., Naumovich Y., Effects of the Gas Velocity on Formation of the Carbon Deposits on Fuel Electrode of AS-SOFC, ECS Meeting Abstracts 2017;03:86.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stepien M., Experimental and numerical analysis of a serial connection of two SOFC stacks in a micro-CHP system fed by biogas, International Journal of Hydrogen Energy 2017;42(5):3487–3497 (IF 3.582)

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Stefanski M., Stepien M., Wierzbicki M., Golec T., Selected aspects of the design and operation of the first Polish residential micro-CHP unit based on solid oxide fuel cells [in] Energetyka Gazowa (Bartela L., Kalina J., Kotowicz J., Skorek J., eds.), ISBN: 978-83-64497-03-2, pp. 437-448

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stepien M., Analysis of a micro-CHP unit with in-series SOFC stacks fed by biogas, Energy Procedia 2015;75:2021–2026

Gromada M., Trawczynski J., Wierzbicki M., Zawadzki M. Effect of forming techniques on efficiency of tubular oxygen separating membranes CERAMICS INTERNATIONAL Volume: 43 Issue: 1 Pages: 256-261 Part: A (IF 2,882)

Gromada M., Swider J., Trawczynski J., Stepien M., Wierzbicki M. Oxygen separating membrane manufactured from Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-delta perovskite-like material BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE Volume: 38 Issue: 1 Pages: 23-28 (IF 1,066)

 

Patenty

Kupecki J., Obrębowski Sz., Stępień M., Wierzbicki M., Zgłoszenie patentowe RP P.415831 Sposób i instalacja do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ogniwach paliwowych (2016)