Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Marek Skrzypkiewicz

Marek Skrzypkiewicz

Dr inż. Marek Skrzypkiewicz

Stanowisko: Adiunkt
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 435
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: marek.skrzypkiewicz@ien.com.pl

  


Działalność badawczo-rozwojowa

 • stałotlenkowe ogniwa paliwowe SOFC - Opracowywanie i badanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • stosy SOFC – opracowanie i badanie nowych rozwiązań technologicznych,
 • układy SOFC – badanie, strojenie,
 • węglowe Ogniwa Paliwowe – zasilanie ogniw SOFC paliwem stałym,
 • badania elektrochemiczne ogniw paliwowych.

Działalność organizacyjna

Reprezentant Instytut Energetyki w Konsultacyjnym Zespole Metrologicznym ds. Pojazdów o Napędzie Elektrycznym przy Głównym Urzędzie Miar.

Projekty naukowe

 • Rozprawa doktorska pt. „Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych”, 2018 rok, obroniona z wyróżnieniem.
 • Projekt Novel approach to Power-to-Fuel: comprehensive studies of anodic processes in Direct Carbon Solid Oxide Fuel-assisted Electrolysis Cell (DC-SOFEC) (Harmonia NCN) (2019-2022)
 • Projekt Badania eksperymentalne i numeryczne wpływu obecności cząstek stałych w paliwie gazowym na reakcję elektrochemicznego utleniania paliwa w ogniwie SOFC (Preludium NCN, rola: Kierownik Projektu - Principal Investigator) (2017-2020)
 • Projekt Badanie mechanizmów wydzielania węgla z paliw gazowych na powierzchni materiałów porowatych w warunkach przepływu laminarnego (Preludium NCN, rola: wykonawca) (2016-2018)
 • Projekt BIO-CCHP (Era-NET Bioenergy rola: Kierownik Projektu) Advanced biomass CCHP based on gasification, SOFC and cooling machines (2018-2021)
 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014).
 • Projekt SENERES (EU 7FP) Sustainable Energy Research and Development Centre (2011-2014).
 • Projekty statutowe:
  • COP/17/STAT/2011. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych (2011).
  • COP/21/STAT/2012. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Badania reaktywności węgli pylistych jako paliwa w węglowych ogniwach paliwowych (2012).
  • COP/23/STAT/2013. Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Badania reaktywności paliwa węglowego w węglowych ogniwach paliwowych z wykorzystaniem katalizatorów (2013).
  • CPC/11/STAT/2016. Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych (2016).
 • Realizacja prac badawczych dla Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe (2011-2015).
 • Projekt kluczowy MNiSW Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii - Badania układu SOFC o mocy elektrycznej 2,5-10 kW sprzężonego z reaktorem zgazowania 10-30 kW (2008-2014).
 • Program strategiczny NCBiR, Zaawansowane technologie pozyskiwania energii - Opracowanie  technologii spalania dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Synteza materiałów perowskitowych, wytwarzanie z nich membran tlenowych oraz wykonanie badań uzyskanych membran (2010-2015).
 • Program Strategiczny NCBiR, Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarznia paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych - Projekt wykonawczy, konstrukcja i badania układu sprzężonej generacji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa paliwowego (2010-2015).

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Eksperymenty Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (700 - 1000°C),
 • Wytrzymałość konstrukcji,
 • Baterie litowo-jonowe (Li-ion),
 • Pojazdy elektryczne.

Publikacje (wybrane)

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Motylinski K., Variant analysis of the efficiency of industrial scale power station based on DC-SOFCs and DC-MCFCs, Energy 2018, 156:292-298.

Skrzypkiewicz M., Obrębowski S., Direct carbon, integrated gasification, and deposited carbon solid oxide fuel cells: a patent-based review of technological status, Journal of Power Technologies 2018,98(1):139–160.

Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Kupecki J., Stępień M., Selected aspects of design, construction and operation of a SOFC based micro-combined heat and power systems, rozdział w monografii "Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells" pod red. Kupecki J, wyd. Springer 2018, ISBN 978-3-319-75601-1

Dudek M., Adamczyk B., Sitarz M., Śliwa M., Lach R., Skrzypkiewicz M., Raźniak A., Ziąbka M., Zuwała J., Grzywacz P., The usefulness of walnut shells as waste biomass fuels in direct carbon solid oxide fuel cells, Biomass and Bioenergy 2018,119:144-154.

Dudek M., Tomczyk P., Socha R., Skrzypkiewicz M., Jewulski J., Biomass Fuels for Direct Carbon Fuel Cell with Solid Oxide Electrolyte. International Journal of Electrochemical Science 2013,8:3229-3253.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stepien M., Experimental and numerical analysis of a serial connection of two SOFC stacks in a micro-CHP system fed by biogas, International Journal of Hydrogen Energy 2017,42(5):3487-3497.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Stefanski M., Stepien M., Wierzbicki M., Golec T., Selected aspects of the design and operation of the first Polish residential micro-CHP unit based on solid oxide fuel cells, Journal of Power Technologies 2016,96(4):270–275.

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I., The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells, International Journal of Hydrogen Energy 2016,41:18872-18883.

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Carbon as a fuel for efficient electricity generation in carbon solid oxide fuel cells, E3S Web of Conferences 2016,10:00116.

Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stępień M., Solid Oxide Fuel Cells coupled with a biomass gasification unit, E3S Web of Conferences 2016,10:00115.

Antunes R. i Skrzypkiewicz M., Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell, International Journal of Hydrogen Energy 2015,40:4357-4369.

Skrzypkiewicz M., Jewulski J., Lubarska-Radziejewska I., The effect of Fe2O3 catalyst on direct carbon fuel cell performance, International Journal of Hydrogen Energy 2015,40:13090-13098.

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Struzik M., Lubarska-Radziejewska I., Lignite as a fuel for direct carbon fuel cell system, International Journal of Hydrogen Energy 2014,39:21778-21785.

Kupecki J., Motylinski K., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Naumovich Y., Preliminary electrochemical characterization of anode supported solid oxide cell (AS-SOC) produced in the Institute of Power Engineering operated in electrolysis mode (SOEC), Archives of Thermodynamics 2017;38(4):53-63.

Wierzbicki M., Skrzypkiewicz M., Zieleniak A. Badania eksploatacyjne układu µ-CHP, rozdział w monografii Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC), praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Golca, Warszawa 2015.

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Stępień M., Analysis of a micro-CHP unit with in-series SOFC stacks fed by biogas, The 7th International Conference on Applied Energy – ICAE2015, Energy Procedia 2015,75:2021-2026.

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig C., Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy”, rozdział w monografii „Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie, Praca zbiorowa pod red. Naukową Tomasza Golca, wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa 2014.

Patenty

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S., Patent RP P.405205 Sposób i układ elektrochemicznej generacji energii elektrycznej w stosach stałotlenkowych zasilanych zwłaszcza paliwem węglowym (2015)

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Obrębowski S., Patent RP P.405206 Stos węglowych ogniw paliwowych (2015)