Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Marcin Błesznowski

Marcin Błesznowski

Dr inż. Marcin Błesznowski

Stanowisko: adiunkt
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 148
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: marcin.blesznowski@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • modelowanie matematyczne i optymalizacja konstrukcji energetycznych (energetyka gazowa, węglowa, SOFC, SOE)
 • walidacja modeli matematycznych
 • badanie elektrochemiczne pojedynczych ogniw SOC oraz stosów ogniw SOC
 • instalacje wykorzystujące paliwa ciekłe, gazowe i stałe
 • instalacje power-to-gas
 • zagadnienia prawno-administracyjne związane z technologiami wodorowymi

Działalność organizacyjna

Reprezentant Instytut Energetyki w stowarzyszeniu EERA, zrzeszającym ośrodki naukowe działające w ramach Wspólnej Inicjatywy Ogniw Paliwowych i Wodoru (Fuel Cell and Hydrogen).

Członek Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych.

Projekty naukowe

 • Projekt HARMONIA (NCN) Quest for novel materials for solid oxide cell interconnect coatings (2018-2021)
 • Projekt BIO-CCHP (Era-NET Bioenergy) Advanced biomass CCHP based on gasification, SOFC and cooling machines (2018-2021)
 • Projekt Badanie mechanizmu transportu masy w ośrodku porowatym w reżimie znaczących gradientów stężeń składników gazu w warunkach wysokich temperatur (Preludium NCN, 2017-2020)
 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekt HyLAW (FCH JU) Identification of legal rules and administrative processes applicable to Fuel Cell and Hydrogen technologies’ deployment, identification of legal barriers and advocacy towards their removal (2017-2018)
 • Projekt ONSITE (EU 7FP) Operation of a Novel SOFC-battery Integrated hybrid for Telecommunication Energy systems (2012-2017)
 • Projekt SOFCOM (EU FCH-JU) SOFC CCHP with poly-fuel: operation and maintenance (2011-2015)
 • Projekt Strategiczny NCBR Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolnych i innych (2010-2015)
 • Projekt SENERES (EU 7FP) Sustainable Energy Research and Development Centre
 • Projekt Kluczowy MNiSW POIG-1.1.2 Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii (2008-2014)
 • Projekt DEMOYS (EU 7FP) Dense membranes for efficient oxygen and hydrogen separation (2010-2014)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW
  • CPE/012/STAT Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych
   • 2016 - Optymalizacja i konstrukcja kluczowych komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych
   • 2017 - Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej
   • 2018 - Optymalizacja procesu produkcji oraz kontroli jakości stosu ogniw SOFC
  • CPE/016/STAT/2018 Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem niskokosztowej i bezodpadowej metody druku (2018-)

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • magazynowanie energii
 • instalacje power-to-X
 • alternatywne nośniki energii

Publikacje

Kupecki J., Papurello D., Lanzini A., Naumovich Y., Motylinski K., Blesznowski M., Santarelli M., Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H2S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC), Applied Energy 2018;230:1573-1584 (IF 7.900)

Naumovich Y., Błesznowski M., Żurawska A., Contemporary approaches to planar SOFC stack design and performance characterization, rozdział w monografii "Modeling, Design, Construction, and Operation of Power Generators with Solid Oxide Fuel Cells" pod red. Kupecki J, wyd. Springer 2018, ISBN 978-3-319-75601-1

Kluczowski R., Swieca A., Kawalec M., Kupecki J., Krauz M., Naumovich Y., Blesznowski M., Zurawska A., Skrzypkiewicz M., Motylinski K., Profiled Anode Supported Solid Oxide Fuel Cells for Low Cost Stacks for Stationary Applications, ECS Meeting Abstracts 2018;01:1307.

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M., Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V., Modeling of a SOFC-HT Battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station, International Journal of Hydrogen Energy 2017;42(46):27962-27978 (3.582).

Molenda J., Kupecki J., Baron R., Blesznowski M., Brus G., Brylewski T., Bucko M., Chmielowiec J., Cwieka K., Gazda M., Gil A., Jasinski P., Jaworski Z., Karczewski J., Kawalec M., Kluczowski R., Krauz M., Krok F., Lukasik B., Malys M., Mazur A., Mielewczyk-Gryn A., Milewski J., Molin S., Mordarski G., Mosialek M., Motylinski K., Naumovich E., Nowak P., Pasciak G., Pianko-Oprych P., Pomykalska D., Rekas M., Sciazko A., Swierczek K., Szmyd J., Wachowski S., Wejrzanowski T., Wrobel W., Zagorski K., Zajac W., Zurawska A., Status report on high temperature fuel cells in Poland - recent advances and achievements, International Journal of Hydrogen Energy 2017;42(7):4366-4403 (IF 3.582)

Kupecki J., Stępień M., Błesznowski M., Skrzypkiewicz M., Wawryniuk K., Krauz M., Kluczowski R., Golec T., The Institute of Power Engineering novelty developments in the field of solid oxide fuel cell technology, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 2015, 9, 72.

Błesznowski M., Naumovich Y., Szudarska A., Obrębowski Sz., Konstrukcja stosów ogniw  paliwowych SOFC, w monografii pt. Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC), pod redakcją naukową Tomasza Golca (Warszawa 2015) ISBN 978-83-7789-394-4 str. 35-56

Kowalik, P., Antoniak-Jurak, K., Błesznowski, M., Herrera, M.C., Larrubia, M.A.,  Alemany, L.J., Pieta, I.S., Biofuel steam reforming catalyst for fuel cell application, Catalyst Today, Volume 254, (2015) pp. 129-134

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig Ch., Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy, Monografia pt. Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie pod redakcją naukową Tomasza Golca (Warszawa 2014), ISBN 978-83-7789-270-1, str. 311-333

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M., Progress in development of micro-CHP systems with fuel cells [in] Energetyka Gazowa (Bartela L., Kalina J., Kotowicz J., Skorek J., eds.), ISBN: 978-83-927340-7-9, pp. 409-418

Błesznowski M., Jewulski J., Zieleniak A., Determination of H2S and HCl concentration limits in the fuel for anode supported SOFC operation, Central European Journal of Chemistry, Volume 11, Issue 6, (2013) pp. 960-967

Sieniutycz S., Błesznowski M., Zieleniak A., Jewulski J., Power generation in thermochemical and electrochemical systems – A thermodynamic theory, International Journal of Heat and Mass Transfer, nr. 15-16, tom 55, (2012), pp. 3984–3994.

Golec T., Antunes R., Jewulski J., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K., Błesznowski M., The Institute of Power Engineering Activity in the Solid Oxide Fuel Cells Technology, Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 7, (2010), pp. 011003-1 ÷ 011003-5

Golec T., Błesznowski M., Możliwości Powstania Gospodarki Wodorowej i Perspektywy jej Rozwoju, Energetyka, nr. 7, (2009), str. 459-467

Golec T., Błesznowski M., Jewulski J., Krząstek K., Prace badawcze Instytutu Energetyki w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych i energetyki, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, nr. 3, (2008), str. 55

 

Patenty

Świątkowski B., Remiszewski K., Golec T., Błesznowski M., Patent RP Patent P.211944 Palnik kotła energetycznego do spalania rozdrobnionej biomasy (2012)