Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Magdalena Kosiorek

Magdalena Kosiorek

Mgr inż. Magdalena Kosiorek

Stanowisko: Inżynier
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 417
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36

Email: magdalena.kosiorek@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • wytwarzanie wysokotemperaturowych uszczelnień szklanych i kompozytowych szklano-ceramicznych do zastosowań w stosach ogniw paliwowych SOFC poprzez tape casting oraz druk z past
 • wytwarzanie i nanoszenie funkcjonalnych powłok ceramicznych
 • formowanie ceramiki zaawansowanej
 • charakterystyka i analiza mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych materiałów ceramicznych
 • badania właściwości reologicznych ceramicznych mas lejnych oraz past

Działalność organizacyjna

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Projekty naukowe

 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW (działalność statutowa)
 • CPE/040/STAT/2019 Opracowanie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym (AS-SOFC) przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750oC.
  Dobór materiałów i opracowanie technologii funkcjonalnych warstw elektrodowych, elektrolitowych i barierowych ogniw AS-SOFC przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750°C (2019-)
 • CPE/017/STAT/2018 Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC (2018-2019)
 • CPE/016/STAT/2018 Nowe rozwiązania konstrukcyjne stosu SOFC klasy 1 kW służące zwiększeniu niezawodności i obniżeniu kosztów produkcji. Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem nisko kosztowej i bezodpadowej metody druku
 • CPE/012/STAT/2017 Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej (2018-2019)
 • Praca dyplomowa magisterska: Wpływ pola magnetycznego na mikrostrukturę i wybrane właściwości kompozytów z układu Al2O3 – Ni otrzymanych metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych z udziałem pola magnetycznego
 • Praca dyplomowa inżynierska: Analiza twardości i nanotwardości kompozytu z układu ZrO2 – Ti

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • Wytwarzanie kompozytów gradientowych poprzez odlewanie z zastosowaniem pola magnetycznego
 • Druk 3D metodą FDM z tworzyw termoplastycznych
 • Badania właściwości fizycznych oraz mechanicznych materiałów z grupy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych

Publikacje

Kupecki J., Motylinski K., Zurawska A., Kosiorek M., Ajdys L., Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model, International Journal of Hydrogen Energy, in press (IF 4.229)