Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CUE - Zakład Badań Urządzeń Energetycznych / Zespoły / LK – Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej

LK – Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej

Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej (LK) wykonuje

  1. pomiary w warunkach laboratoryjnych oraz przemysłowych zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (badania bloków energetycznych, kotłów energetycznych, przemysłowych, turbin energetycznych, urządzeń pomocniczych kotłów i turbin, w szczególności: obrotowych podgrzewaczy powietrza, instalacji młynowych, urządzeń odpylających, układów regeneracji ciepła, wymienników ciepłowniczych, specjalnych urządzeń cieplnych, takich jak: wymienniki ciepła, urządzenia wentylacyjne z wodną nagrzewnicą powietrza itp., pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz pomiary równoległe (QAL2 i AST) systemów monitoringu emisji, badania skuteczności działania urządzeń odpylających)
  2. badania urządzeń energetycznych i przemysłowych poza zakresem akredytacji
  3. badania rozkładu temperatury wewnątrz urządzeń technologicznych i wewnątrz pomieszczeń
  4. pomiary strumieni masy czynników grzewczych oraz pomiary cieplno – bilansowe urządzeń energetycznych
  5. badania odbiorcze instalacji rozładunku i transportu biomasy
  6. dokumentację uwierzytelniającą oraz opinie i ekspertyzy w zakresie „czerwonych i zielonych certyfikatów”
  7. projekty modernizacji części cieplnej elektrociepłowni dla uzyskania wysokosprawnej kogeneracji – wydzielenie jednostki kogeneracji
  8. projekty systemów pomiarowych
  9. audyty energetyczno-technologiczne
  10. ekspertyzy układów odpylania małych kotłowni.