Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CUE - Zakład Badań Urządzeń Energetycznych / Zespoły / LG – Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych

LG – Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych

Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych (LG) wykonuje badania i pomiary w laboratorium oraz w warunkach eksploatacyjnych zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji następujących urządzeń opalanych paliwami stałymi:

  • kotłów grzewczych, kominków, wkładów kominkowych, kuchni, ogrzewaczy pomieszczeń, akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń,
  • wykonywanie analiz paliw i odpadów paleniskowych z urządzeń grzewczych.

Praca stautowa 2013:

Opracowanie wytycznych dotyczących przystosowania wybranych typów konstrukcyjnych produkowanych w kraju kotłów grzewczych opalanych węglem kamiennym do spełnienia zaostrzonych wymagań ustalonych w znowelizowanej normie Fpr EN 303-5 w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Kierownikiem Laboratorium jest mgr inż. Marek Niedziałomski.