Jesteś tutaj: Badania naukowe / Indywidualne strony pracowników / Leszek Ajdys

Leszek Ajdys

 

Mgr inż. Leszek Ajdys

Stanowisko: Inżynier
Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Tel.: +48 797 905 403
Adres: 02-981 Warszawa ul. Augustówka 36
Email: leszek.ajdys@ien.com.pl

 

 


Działalność badawczo-rozwojowa

 • uszczelnienia stosów ogniw paliwowych (SOFC) z wykorzystaniem ceramiki zaawansowanej
 • warstwy ochronne stalowych elementów stosu ogniw paliwowych (SOFC)
 • badania elektrochemiczne warstw funkcjonalnych
 • badania mikrostrukturalne stałotlenkowych ogniw paliwowych

Działalność organizacyjna

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Projekty naukowe

 • Praca inżynierska: Acetyloacetoniany metali jako prekursory fazy metalicznej w nanokompozytach ceramika-metal (2017)
 • Praca magisterska: Nanokompozyty ceramika-metal otrzymywane z wykorzystaniem wybranych acetyloacetonianów metali (2018)
 • Projekt NewSOFC (INNOCHEM NCBR) New designs, materials and manufacturing technologies of advanced solid oxide fuel cells (2016-2019)
 • Projekt BALANCE (H2020) Increasing penetration of renewable power, alternative fuels and grid flexibility by cross-vector electrochemical processes (2016-2019)
 • Projekt BIO-CCHP Advanced biomass CCHP based on gasification, SOFC and cooling machines (2018-2021)
 • Projekty realizowane ze środków MNiSW (działalność statutowa)
 • CPE/017/STAT/2018 Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC (2018-2019)
 • CPE/016/STAT/2018 Nowe rozwiązania konstrukcyjne stosu SOFC klasy 1 kW służące zwiększeniu niezawodności i obniżeniu kosztów produkcji. Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem nisko kosztowej i bezodpadowej metody druku
 • CPE/012/STAT/2017 Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej (2018-2019)

Inne doświadczenia i dziedziny zainteresowań:

 • projektowanie i otrzymywanie kompozytów ceramika-metal
 • fotowoltaika
 • biogazownie
 • komplementarne układy energetyczne

Publikacje

Kupecki J., Motylinski K., Zurawska A., Kosiorek M., Ajdys L., Numerical analysis of an SOFC stack under loss of oxidant related fault conditions using a dynamic non-adiabatic model, International Journal of Hydrogen Energy, in press (IF 4.229)