Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CPC - Zakład Procesów Cieplnych / Laboratoria / Laboratorium Nowych Technologii Czystej Generacji Mocy

Laboratorium Nowych Technologii Czystej Generacji Mocy

W laboratorium przeprowadzane są testy i badania węglowych ogniw paliwowych oraz membran tlenowych.

Stanowisko Renishow

  • Badania płaskości powierzchni i geometrii ogniw paliwowych oraz elementów stosu ogniw SOFC

Przenośne stanowisko do badań ogniw metodą spektroskopii impedancyjnej

  • Badania charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw paliwowych

Stanowisko do badań membran tlenowych (P=1-10 bar)

  • Badania intensywności przenikania tlenu przez membranę w warunkach wysokiego ciśnienia po stronie powietrza

Stanowisko do badań ogniw węglowych

  • Badania wpływu konfiguracji obudowy ogniwa węglowego na jego osiągi
  • Analiza wpływu paliwa węglowego (rodzaj paliwa, obróbka) na wydajność pracy
  • Badania wpływu rodzaju ogniwa (materiały elektrolitowe i elektrodowe) na uzyskiwane osiągi

Stanowisko do badań uszczelnień i ogniw węglowych

  • Badania ciśnieniowe uszczelnień krótkich stosów z wykorzystaniem systemu docisku pneumatycznego

Stanowisko przygotowania paliw węglowych

  • Przygotowanie paliwa węglowego na potrzeby prowadzonych badań