Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CPC - Zakład Procesów Cieplnych / Laboratoria / Laboratorium Badawcze Analizy Paliw

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji nr AB 1420. Gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych usług daje wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura.

Laboratorium prowadzi działalność usługową, poszerzając obszar swojej działalności zwracając szczególną uwagę na potrzeby Klientów, współpracuje z elektrowniami, firmami kotłowymi, a także prywatnymi dostawcami paliw i jednostkami badawczymi.

Laboratorium Badawcze Analizy Paliw prowadzi badania paliw stałych takich jak węgiel, biomasa, odpady biomasowe, odpady komunalne, alternatywne paliwa stałe,  a także badania powstałych w procesie ich termicznej przeróbki odpadów paleniskowych takich jak popiół czy żużel.

Akredytowane badania laboratoryjne dla węgla kamiennego i biomasy obejmują oznaczenia:

 • wilgoci całkowitej i analitycznej,
 • popiołu,
 • części lotnych,
 • ciepła spalania i wartości opałowej,
 • zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki.

Nieakredytowane badania laboratoryjne dla pozostałych paliw stałych, odpadów biomasowych, komunalnych oraz odpadów paleniskowych obejmują oznaczenia:

 • wilgoci całkowitej i analitycznej,
 • popiołu,
 • części lotnych,
 • ciepła spalania i wartości opałowej,
 • części palnych,
 • zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki.

Laboratorium wyposażone jest w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową:

 • analizator Truspec CHN – firmy      LECO,
 • analizator siarki – firmy LECO,
 • kalorymetr do badania ciepła      spalania – firmy LECO,
 • piec muflowy,
 • suszarka laboratoryjna,
 • młynek nożowy do biomasy,
 • młynek kulowy do węgla,
 • wagi analityczne i techniczne.

tl_files/zdjecia/CPC/LBAP-rece.jpg

 

 

Oznaczenia wykonywane są zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz procedurami technicznymi IChPW. Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości laboratoriów, wielokrotnie uzyskując wyniki zadowalające. Laboratorium zatrudnia wysokiej klasy doświadczonych specjalistów, którzy doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.

 

 

 

tl_files/zdjecia/CPC/LBAP-probki.jpg

Kontakt

mgr inż. Beata Murlikowska - kierownik LBAP
Instytut Energetyki
Laboratorium Badawcze Analizy Paliw
02-981 Warszawa, Augustówka 36
tel.: (+48) 22 3451 456, 22 3451 104    fax: (+48) 22 642 83 78