Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CPC - Zakład Procesów Cieplnych / Laboratoria / Laboratorium Analizy Paliw

Laboratorium Analizy Paliw

Kontrola analityczna procesu zgazowania

W Laboratorium Analizy Paliw wykonywane są analizy jakości i czystości produktów procesu zgazowania w celu oceny rozwijanych technologii energetycznego wykorzystania biomasy. Opracowane metody pozwalają na określenie sprawności instalacji energetycznego wykorzystania biomasy na bazie procesu zgazowania. Laboratorium prowadzi kontrolę analityczną własnych procesów zgazowania oraz oferuje usługi dla klientów zewnętrznych.

Realizowane prace:

 • ocena jakości gazu:
  • skład gazu,
  • pył,
  • smoły: oznaczenia ilościowe  i jakościowe zgodnie z PKN-CEN/TS 15439,
  • H2S, HCl,
  • para wodna metodą Fishera,
  • inne produkty uboczne,
 • analiza przydatności biopaliw do produkcji energii,
 • badania parametrów procesów pirolizy i zgazowania różnych rodzajów biomasy.

Oferta pomiarowa

 • kompleksowe usługi na instalacjach  klienta w tym badania składu gazu i pobór próbek, bilansowanie procesu,
 • analiza związków WWA w roztworach, np. próbkach smół,
 • wymywanie i analiza chromatograficzna próbek smół pobranych metodą SPA,
 • certyfikowane pomiary bilansowe instalacji zgazowania,
 • analiza przydatności biopaliw do produkcji energii,
 • badania parametrów procesów pirolizy i zgazowania różnych rodzajów biomasy techniką makro-TGA.

Oferta analitycznatl_files/zdjecia/CPC/LAP-1.JPG

Paliwa stałe

 • charakterystyka topnienia popiołów
 • charakterystyka odgazowania paliw i reaktywności karbonizatu

Paliwa gazowe

 • skład gazu, zawartość pyłu, smół i wody
 • analizy węglowodorów z procesu zgazowania (CEN/TS 15439)
 • pomiary siarki metodą GC-FPD
 • inne produkty uboczne

Przenośny sprzęt pomiarowy

 • układy kondycjonowania gazu do analizy,
 • próbkowanie za zimno i na gorąco,
 • pomiary CO, CO2, CH4, H2 i O2 (Siemens Ultramat 23 i Calomat 6),
 • NH3, HCl, i inne do ustalenia (Gasmet DX-4000 FTIR),
 • C2-C10, BTX, Ar, N2 (Varian CP4900 micro-GC).tl_files/zdjecia/CPC/LAP-chromatograf.JPG

Stacjonarny sprzęt pomiarowy

 • analizator termograwimetryczny TGA701, firmy LECO,
 • analizator topliwości popiołu AF700, firmy LECO,
 • przystawka do oznaczania tlenu, firmy LECO,
 • stanowisko badawcze makro-TGA.

Stanowisko służy do badań procesu pirolizy i zgazowania biomasy i odpadów biodegradowalnych.

Aparatura pozwala na:

 • prowadzenie procesu metodami wolnej i szybkiej pirolizy,
 • badania procesów pirolizy i zgazowania metodą makro-TGA.

Aparatura składa się z reaktora zgazowania oraz grzałek podgrzewających gaz, będący środowiskiem reakcji. Skład gazu będącego produktem reakcji jest analizowany metodą GC. Do urządzenia podłączone są następujące systemy umożliwiające prowadzenie i kontrolę procesu: system zbierający dane, komputer, przepływomierze masowe, termowaga, regulatory temperatury, termopary typu-K, chromatograf gazowy micro-GC, system wyłapywania smół. Chromatograf gazowy micro-GC może wykryć i oznaczyć w gazie wylotowym takie związki jak: H2, CO, CO2, O2, N2,CH4 oraz niższe węglowodory.