Laboratoria

Wykaz laboratoriów badawczych

(w zakresie odpowiadającym potrzebom certyfikacji wyrobów prowadzonej przez Instytut Energetyki)

Laboratoria Instytutu Energetyki (akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji)
L.p.

Jednostka

Rodzaj

Numer akredytacji

1. Pracownia Oddziaływań Środowiskowych
i Ochrony Przeciwprzepięciowej
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 252

2. Laboratorium Wysokich Napięć Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 272

3. Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 324

Laboratoria inne

W procesie certyfikacji uwzględniane są tylko badania wykonane w laboratoriach akredytowanych – odpowiedni zakres akredytacji - przez:

inne jednostki akredytujące:

lub laboratoria, w których badania wykonywane były pod nadzorem pracowników merytorycznych akredytowanej jednostki certyfikującej IEn lub innej – porozumienia międzynarodowe PCA:

(np. brak laboratoriów akredytowanych w odpowiednim zakresie, dopuszczenie przez normy przedmiotowe badań w laboratorium fabrycznym).