Laboratoria

Wykaz laboratoriów badawczych

(w zakresie odpowiadającym potrzebom certyfikacji wyrobów prowadzonej przez Instytut Energetyki)

Laboratoria Instytutu Energetyki (akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji)
L.p.

Jednostka

Rodzaj

Numer akredytacji

1. Pracownia Oddziaływań Środowiskowych
i Ochrony Przeciwprzepięciowej
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 252

2. Laboratorium Wysokich Napięć Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 272

3. Laboratorium Wielkoprądowe Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 323

4. Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

tl_files/pliki/DZC/Znaki akredytacji/lab. bad.JPG

AB 324

Laboratoria Podwykonawców Jednostki Certyfikującej IEn

WYKAZ PODWYKONAWCÓW JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ IEn

L.p. Nazwa Akredytacja Adres
1

Biuro Badawcze ds. Jakości, Stowarzyszenie Elektryków Polskich (BBJSEP) - Laboratorium Badawcze

PCA
AB 044

ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
2 Ensto Finland Oy

FINAS
T284

Ensio Miettisen katu 2
FI-06101 Porvoo Finland
3 SICAME S.A.

Cofrac
1-1068

B.P. No. 1 – 19231 Pompadour – Cedex Francja

4 Główny Instytut Górnictwa

PCA
AB 005

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
5 Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB)

PCA
AB 1280

ul. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów
6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LIZO” Spółka z o. o.
Laboratorium badawcze

NAAU
2H1383

Plac Niepodległości 1 81085 Riasne-Ruskie
Rejon Jaworowski, obwód lwowski
Ukraina
Adres Laboratorium:
Pymonenko 3
79035 Lviv
7 ZAE ERGOM Sp. z o.o. Świadectwo uznania Jednostki Certyfikującej
Instytutu Energetyki
w zakresie badań laboratoryjnych
nr LBU – 001/2016
ul. Nowe Sady 10
94-102 Łódź
8 ERKO Sp. z o.o. sp.k. Świadectwo uznania Jednostki Certyfikującej
Instytutu Energetyki
w zakresie badań laboratoryjnych
nr LBU – 001/2017
ul. Ks. Jana Hanowskiego 7
11-042 Jonkowo
9 Dervasil S.A.S. Umowa o współpracy z Jednostką Certyfikującą
Instytutu Energetyki
w zakresie badań laboratoryjnych
Route de Popenot, 42800 Saint Joseph
Laboratoria inne

W procesie certyfikacji uwzględniane są tylko badania wykonane w laboratoriach akredytowanych – odpowiedni zakres akredytacji - przez:

inne jednostki akredytujące:

lub laboratoria, w których badania wykonywane były pod nadzorem pracowników merytorycznych akredytowanej jednostki certyfikującej IEn lub innej – porozumienia międzynarodowe PCA:

(np. brak laboratoriów akredytowanych w odpowiednim zakresie, dopuszczenie przez normy przedmiotowe badań w laboratorium fabrycznym).