Jesteś tutaj: Badania naukowe / Zasoby biblioteczne / Książki

Książki

Znaleziono pozycji: 5598

Tytuł:
Electronic devices and circuits
Autor (autorzy):
Pridham G.J.
Rok wydania:
1968
Sygnatura:
18232
Opis:

Tom 1, Wyd.: Pergamon Press, Londyn

Tytuł:
Electronique Telecomunication Radioelectricite
Autor (autorzy):
Besson Pierre
Rok wydania:
1953
Sygnatura:
01949
Opis:

Tom. 1 Wyd.: Techniques De L'Ingenieur, Paris

Tytuł:
Electroniques -Telecommunications-Radioelectricite
Autor (autorzy):
Besson Pierre, Lehman Gerard
Rok wydania:
1951
Sygnatura:
01951
Opis:

Tom 1., Wyd.: Techniques De L'Ingenieur, Paris

Tytuł:
Elektriczeskije seti i sistemy : respublikanskij mezvedomsvennyj nauczno-techniczeskij sbornik
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1978
Sygnatura:
21176
Opis:

nr 14, Wyd.: Lwów

Tytuł:
Elektriczeskije sistemy : Avtomatirizovannyje sistemy upravlenija reżimami energosistem
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1979
Sygnatura:
21317
Opis:
Tytuł:
Elektroenergetyczna automatyka w elektrowniach wodnych Seminarium 97 : Czorsztyn 7-9 października 1997 r.
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1997
Sygnatura:
23713, 23603
Opis:

Wyd. Instytut Energetyki, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Warszawa

Tytuł:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami izolowanymi
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1995
Sygnatura:
23382
Opis:

Inna sygn.: 24087, ISBN 83-903073-0-8, Wyd.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań

Tytuł:
Elektroenergetyczne systemy przesyłowo-rozdzielcze : przesył wielkich mocy
Autor (autorzy):
Nowakowski R.
Rok wydania:
1979
Sygnatura:
22342
Opis:

Cz. 3, Wyd.: Politechnika Szczecińska, Szczecin.

Tytuł:
Stenogram wykładów z elektrotermii : Elektroenergetyka trójfazowego stalowniczego urządzenia łukowego
Autor (autorzy):
Sondij F.
Rok wydania:
1983
Sygnatura:
22355
Opis:

Tom 1, Wyd.: Poltechnika Lubelska, Lublin

Tytuł:
Elektromechniczekie preobrazovateli ugla s elektriczeskoj redukcej
Autor (autorzy):
Kopyłow I.P.
Rok wydania:
1973
Sygnatura:
17958
Opis:

Wyd.: Energija, Moskva

Tytuł:
Elektronika : Encyklopedia Techniki
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1982
Sygnatura:
21906
Opis:

Wyd.: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Tytuł:
Elektrotechnika
Autor (autorzy):
...
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Elektrotechnika
Autor (autorzy):
...
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Elektrotechnika v risunkach i czerteżach
Autor (autorzy):
...
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Elektryka
Autor (autorzy):
...
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Elektryka
Autor (autorzy):
...
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Emerging regulations on residues and wastes ref : 02005 Ren 9320
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1994
Sygnatura:
23262
Opis:

Wyd.: UNIPEDE

Tytuł:
Emisja zanieczyszczeń atmosfery w Polsce w układzie działowo-gałęziowym w latach 1991-92
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1993
Sygnatura:
23166
Opis:

inna sygn.: 23184,Wyd.: CIE, Warszawa

Tytuł:
EMITOR : emisja zanieczyszczeń atmosfery w energetyce zawodowej w latach 1986-92
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1993
Sygnatura:
23203
Opis:

Wyd.: CIE, Warszawa

Tytuł:
EMITOR : emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych
Autor (autorzy):
-
Rok wydania:
1993
Sygnatura:
23163
Opis:

Wyd.: CIE, Warszawa