Jesteś tutaj: Badania naukowe / Zasoby biblioteczne / Książki

Książki

Znaleziono pozycji: 5598

Tytuł:
Uzwojenia maszyn elektrycznych prądu przemiennego : Biblioteka montera elektryka
Autor (autorzy):
Zembrzuski J.
Rok wydania:
1971
Sygnatura:
16536
Opis:

621.313.22

Tytuł:
Uzwojenia silników indukcyjnych
Autor (autorzy):
Zembrzuski J., Kratochwil Z.
Rok wydania:
1972
Sygnatura:
17000
Opis:

621.313.333

Tytuł:
Atlas uzwojeń trójfazowych silników asynchronicznych
Autor (autorzy):
Zembrzuski Jan
Rok wydania:
1954
Sygnatura:
04503
Opis:
Tytuł:
Podstawy teorii obwodów elektrycznych
Autor (autorzy):
Zeweke G. W., Jonkin P. A.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.3.02, Teoria obwodów, Obwód elektryczny
Tytuł:
Instrukcja użytkowania samochodowego podnośnika koszowego w energetyce
Autor (autorzy):
Zgaiński J., Sekut J., Kania J.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
629.119.004.14
Tytuł:
Podstawy fizyczne elektroniki ciała stałego
Autor (autorzy):
Ziel van der Aldert
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
83-204-0217-4, 539.2, 621.38
Tytuł:
Opracowanie technologii wytwarzania niektórych elementów konstrukcyjnychi opracowanie węzłowych instrukcji technologicznych
Autor (autorzy):
Zieleniewska H., Roganowicz J.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Badania kwalifikacyjne klinów elektroizolacyjnych produkcji krajowej stosowanych w tramsformatorach suchych
Autor (autorzy):
Zieleniewska Hanna
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.314.21, Transformator suchy, Klin elektroizolacyjny
Tytuł:
Badania kwalifikacyjne klinów elektroizolacyjnych produkcji krajowej stosowanych w transformatorach suchych
Autor (autorzy):
Zieleniewska Hanna
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.314.21, Transformator suchy, Klin elektroizolacyjny
Tytuł:
Rozeznanie możliwości zastąpienia materiałów importowanych z K.K. materiałami krajowymi lub sprowadzanymi z K.S dla potrzeb produkcji transformatorów i aparatów elektrycznych
Autor (autorzy):
Zieleniewska Hanna
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.314.21, Transformator, Aparat elektryczny
Tytuł:
Badania kwalifikacyjne lakierów impregnacyjnych transformatorów suchych klasy izolacji H
Autor (autorzy):
Zieleniewska Hanna, Roganowicz Joanna, Dymowski Stanisław, Sroka Anna, Weretyński Stanisław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.314.21, Lakier impregnacyjny, Transformator suchy
Tytuł:
Ocena krajowego zapotrzebowania ciepła i zużycia paliw na ciepło w latach 1975 1990
Autor (autorzy):
Zieliński Edmund
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.016.004, 662.6/.8.004.62, Zapotrzebowanie energii, Energia cieplna, Paliwo
Tytuł:
Ekonomiczny rozdział obciążeń mocy czynnych zespołów blokowych z uwzględnieniem odstawień od rezerwy
Autor (autorzy):
Zieliński J. K.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Moc czynna, Zespoły blokowe
Tytuł:
Windows NT 4.0 PL. Nowa technologia
Autor (autorzy):
Zieliński M., Kaleta M.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
83-7101-3590, Informatyka, Windows NT 4.0
Tytuł:
Prądnice synchroniczne o magnesach trwałych z rozszczepionymi biegunami Split-poles permanent-magnets synchronous machines
Autor (autorzy):
Zieliński Piotr, Schoepp Konrad
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Maszyny synchroniczne, Magnesy trwałe
Tytuł:
Tablice statystyczne
Autor (autorzy):
Zieliński R.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
519.2
Tytuł:
Generatory liczb losowych
Autor (autorzy):
Zieliński R.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
681.3, 519.2
Tytuł:
Stochastyczne metody poszukiwania minimum funkcji
Autor (autorzy):
Zieliński R., Neumann P.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
83-204-0756-7, 51
Tytuł:
Dokumentacja techniczno-ruchowa nasycarki do nasycania taśmy szkło-epoksydowej
Autor (autorzy):
Zieliński T., Wodziński P.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Nasycarka, Taśma szkło-epoksydowa
Tytuł:
Metoda elementów skończonych
Autor (autorzy):
Zienkiewicz O.C.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
512, 62