Jesteś tutaj: Badania naukowe / Zasoby biblioteczne / Książki

Książki

Znaleziono pozycji: 5598

Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna bloku gazowo-parowego Cz. I
Autor (autorzy):
Zembaty W., Piątkowski W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.438, 621.165, Blok gazowo-parowy
Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna bloku gazowo-parowego Cz. II
Autor (autorzy):
Zembaty W., Piątkowski W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.438, 621.165, Blok gazowo-parowy
Tytuł:
Analiza techniczno ekonomiczna systemu chłodzenia EL. Bełchatów
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Technicznoekonomiczny dobór urządzeń kondensacji i chłodzenia elektrowni z blokami dużej mocy
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.22-883, 621.175, Elektrownia cieplna, Kondensacja Chłodzenie, Ekonomika, Blok dużej mocy
Tytuł:
Obliczenia termodynamiczne i opracowanie założeń dla bloku energetycznego z kotłem fluidalnym
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.22-883, 662.61.096.5, 536.7.001.24, 66161, Kocioł z paleniskiem fluidalny, Termodynamika, Blok energetyczny
Tytuł:
Założenia techniczno-ekonomiczne bloku gazowo-parowego z gazofikatorami węgla wysokotemperaturowe odpylanie gazów
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
661.61, 621.311.22-883, Blok energetyczny, Blok gazowo-parowy, Gazofikator, Wysokotemperaturowe odpylanie
Tytuł:
Obliczenia termodynamiczne bloku energetycznego z atmosferycznym kotłem fluidalnym
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
66161, Kocioł fluidalny Blok energetyczny, Bilans energetyczny
Tytuł:
Praktyczne metody obliczania warunków wymiany ciepła w warstwie fluidalnej
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Ficki Aleksander
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
66.161, Warstwa fluidalna, Wymiana ciepła
Tytuł:
Koncepcja i badanie paleniska fluidalnego z cyrkulacyjną warstwą
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Ficki Aleksander
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
661.61, 628.511/.518, Spalanie fluidalne, Ochrona środowiska, Cyrkulacja warstwowa, Kocioł fluidalny
Tytuł:
Założenia techniczne dla atmosferycznego pilotowanego kotła doświadczalnego AKF C 5MWt z cyrkulacyjną warstwą fluidalną
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Ficki Aleksander, Hendel Alfred, Piątkowski Wojciech
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
661.61, 662.61.096.5, Spalanie fluidalne, Kocioł fluidalny Kocioł AKF - C 5MWt
Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna bloku gazowo-parowego
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Piątkowski Wojciech
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Dobór i projektowanie chłodni dla układów chłodzenia elektrowni cieplnych
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Radwański Janusz
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.22, 621.175.3.001.13, 621.175.3, Elektrownia cieplna, Chłodnia kominowa
Tytuł:
Perspektywy wprowadzenia ogniw paliwowych do gospodarki krajowej
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Rychcik Miron J.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Ogniwo paliwowe, Gospodarka krajowa
Tytuł:
Obliczenia termodynamiczne bloku gazowo-parowego na gaz otrzymany z węgla za pomocą tlenu oraz wpływ ciśnienia zgazowania na sprawność instalacji PR-8/2.2.02.01.04
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Rychcik Miron, Piątkowski Wojciech
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
66161, 621.311.22-883, 621.438, 662.747.001.24, Blok energetyczny, Turbina gazowo-parowa, Zgazowanie węgla
Tytuł:
Obliczenia termodynamiczne bloku gazowo-parowego na gaz otrzymany z węgla za pomocą tlenu oraz wpływ ciśnienia zgazowania na sprawność instalacji PR-8/2.2.02.01.04
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Rychcik Miron, Piątkowski Wojciech
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
66161, 621.311.22-883, 621.438, 662.747.001.24, Blok energetyczny, Turbina gazowo-parowa, Zgazowanie węgla
Tytuł:
Wpływ warunków hydro-meteorologicznych i własności wód na wielkość elektrowni i dobór urządzeń ze względów ekonomicznych
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Sroczyńska Hanna
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.22, Dopuszczalna moc, Ekosystem, Własności wody, Warunki hydro-meteorologiczne
Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna możliwości wdrożeń technicznych wzbogacania paliw i mokrej metody odsiarczania spalin
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Sztandur Zofia, Kurek Izabela
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
...
Tytuł:
Ocena przydatności zraszalnika PCW w warunkach eksploatacyjnych chłodni nr 2 EL. Bełchatów
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Żbikowski Wojciech
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.331.22-883, Blok energetyczny Zraszalnik PCW, Elektrownia Bełchatów
Tytuł:
Badania układu chłodzenia i kondensacji elektrowni Bełchatów
Autor (autorzy):
Zembaty Władysław, Żbikowski Wojciech, Żbikowska Zofia
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.311.2, Elektrownia Układ chłodzenia Układ kondensacji
Tytuł:
Poradnik przezwijania silników indukcyjnych
Autor (autorzy):
Zembrzuski J.
Rok wydania:
1978
Sygnatura:
20861
Opis:

621.313