Jesteś tutaj: Badania naukowe / Zasoby biblioteczne / Książki

Książki

Znaleziono pozycji: 5598

Tytuł:
Teoria prognozy
Autor (autorzy):
Zeliaś A.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
330.115, 65.012
Tytuł:
Kryteria i metody optymalnego rozwiązania mieszanego układu chłodzenia elektrowni cieplnych
Autor (autorzy):
Zematy Władysław, Radwański Janusz
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
621.175.3: 628.175, Elektrownia cieplna, Układ chłodzenia, Wisła, Odra
Tytuł:
Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
83-204-1530-6, 621.175, 66.045.3
Tytuł:
Określenie stopnia przygotowania kotłów i bloków energetycznych o mocy 120 MW i więcej do wymagań ochrony środowiska Wpływ systemów chłodzących turbozespołów elektrowni na ekosystem wód powierzchniowych /rzeki, jeziora/
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Blok energetyczny 120 MW, Ochrona środowiska
Tytuł:
Obliczenia termodynamiczne bloku energetycznego z atmosferycznym kotłem fluidalnym
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Blok energetyczny, Kocioł fluidalny
Tytuł:
Analiza pracy chłodni kominowych nr 1 i 2 i przedstawienie koncepcji modernizacji w/w chłodni w celu poprawienia skuteczności chłodzenia w okresie letnim, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej pracyw okresie zimowym. Etap I
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Chłodnia kominowa
Tytuł:
Analiza pracy chłodni kominowych nr 1 i 2 i przedstawienie koncepcji modernizacji ww. chłodni w celu poprawienia skuteczności chłodzenia w okresie letnim, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwej pracy w okre
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Chłodnia kominowa
Tytuł:
Ocena stanu technicznego oraz analiza techniczno-ekonomiczna dla wyznaczenia optymalnego zakresu remontu i modernizacji urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej Nr 2 w Elektrowni Rybnik
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Chłodnia kominowa, Remont, Modernizacja, Elektrownia Rybnik
Tytuł:
Założenia i koncepcja modernizacji urządzeń wewnętrznych żelbetowych chłowni kominowych w El. Bełchatów
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Elektrownia Bełchatów, Chłodnia kominowa, Modernizacja zraszalnika
Tytuł:
Ustalenie przyczyn wadliwego działania systemu chłodzą cego kondensatorów turbin Nr 1 i 3 i podanie warunków techniczno-ruchowych dla uzyskania ich poprawnego dzia łania. /Zespół Elektrowni Ostrołęka/. Etap II
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Elektrownia Ostrołęka, Kondensator
Tytuł:
Wpływ zrzutu wód podgrzanych z elektrowni Połaniec na właściwości fizyko-chemiczne wody i ekosystem rzeki Wisły Etap I
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Elektrownia Połaniec, System chłodzący
Tytuł:
Ocena stanu technicznego oraz analiza techniczno-ekonomiczna dla wyznaczenia optymalnego zakresu remontu i modernizacji urządzeń wewnętrznych chłodni kominowej Nr 2 w Elektrowni Rybnik Etap II
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Elektrownia Rybnik, Chłodnia kominowa
Tytuł:
Analiza techniczno-ekonomiczna pilotowej instalacji mokrego odsiarczania spolin dla elektrowni zawodowych Zagłębia Jaworznickiego
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Elektrownia zawodowa, Odsiarczanie spalin
Tytuł:
Stosunki termiczne w zbiorniku wodnym El. Rybnik S.A. dla projektowych i nowych warunków obciążenia cieplnego oraz koncepcja i rozwiązanie dodatkowej instalacji chłodzącej z uwzględnieniem pozwolenia wodno-prawnego.
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Instalacja chłodząca, Elektrownia Rybnik
Tytuł:
Przegląd możliwości i metod powietrznego chłodzenia kondensatorów bloków energoelektrycznych
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Kondensator, Blok energetyczny
Tytuł:
Koreferat do ZTE części systemu chłodzącego zadania inwestycyjnego pt.Odtworzenie mocy cieplnej i elektrycznej El. Chorzów
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
System chłodzący, Chłodnia mokra, Elektrownia Chorzów
Tytuł:
Ustalenie przyczyn wadliwego działania systemu chłodzącego kondensatorów turbin nr 1 i 2 i podanie warunków techniczno-ruchowych dla uzyskania ich poprawnego działania. /Zespół Elektrowni Ostrołęka/ Etap I
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
System chłodzący, Kondensator turbiny
Tytuł:
Wyznaczenie i określenie optymalnych charakterystyk eksploatacyjnch zmodernizowanego systemu chłodzącego turbiny Nr 2. Etap I /Zespół Elektrociepłowni Ostrołęka/
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
System chłodzący, Turbina, Elektrownia Ostrołęka
Tytuł:
Kryteria i wymagania stosowania nowych materiałów na urządzenia wewnętrzne chłodni
Autor (autorzy):
Zembaty W.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Urządzenia chłodni
Tytuł:
Opracowanie układu pomiarowego wysokości warstwy fluidalnej
Autor (autorzy):
Zembaty W., Henel A.
Rok wydania:
Sygnatura:
Opis:
Warstwa fluidalna