Kontakt

Zakład Wysokich Napięć
01-330 Warszawa
ul. Mory 8, budynek G
tel.: 22 3451-242
fax: 22 836-80-48
e-mail: ewn@ien.com.pl

Kierownik Zakładu
mgr inż. Joanna Czupryńska
joanna.czuprynska@ien.com.pl