Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Gaj P., Sobczak K., Kopania J., Wójciak K.

Influence of Shell Shape on Flow and Acoustic Parameters of a Steam Silencer

Archives of Thermodynamics, 2021, 42, 4, 141-154.
2

Karczewski J., Pryczek W., Stanisławczyk P.

Energia z wysypiska śmieci

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2021, 793, 6, 66-72