Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bielecki Z., Ochowiak M., Włodarczak S., Krupińska A., Matuszak M., Lewtak R., Dziuba J., Szajna E., Choiński D., Odziomek M.

The analysis of the possibility of feeding a liquid catalyst to a coal dust channel

Energies, 2021, 14, 24, 1-14
2

Golec T., Nehring N.

Kocioł niskotemperaturowy opalany biomasą rolniczą

Instal, 2021, 3, 11-20