Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A., Gurzyński J., Samotyjak T., Tarasiuk M.

Usługi elastyczności sieci dystrybucyjnej

Energia Elektryczna, 2021, 11, 19-22
2

Bajor M., Wakszyńska A.

Zapewnienie elastyczności sieci przez optymalizację przepływu mocy pomiędzy sieciami OSP i OSD i bilansowanie mocy na poziomie OSD

Wiadomości elektrotechniczne, 2021, 7, 23-28.
3

Jemielity J.

Sterowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C2

Energetyka, 2021, 801, 3, 260 – 271
4

Kajda Ł., Tarasiuk M.

Nowoczesne układy telemechaniki i wykrywania zwarć jako element wdrażania automatyzacji w sieci średniego napięcia – praktyczne rozwiązania

Wiadomości Elektrotechniczne, 2021, 89, 1, 18-26.
5

Kąkol A.

Rozproszone źródła energii i aktywne sieci rozdzielcze - Komitet Studiów C6

Energetyka, 2021, 3, 301-312
6

Koseda H., Flis M.

Analiza narażeń cieplnych szyn wielkoprądowych układów prostowniczych dużej mocy – studium przypadku

Urządzenia dla energetyki, 2021, 1, 42-46.
7

Kosek M.

CFD Simulation of Kaplan Turbine Rotating Union and the Development of a Real Time Diagnostic System

International Review on Modelling and Simulations, 2021, 14, 5, 311-325.
8

Kosmecki M., Rink R., Wakszyńska A., Ciavarella R., Di Somma M.,  Papadimitriou C. N., Efthymiou V., Graditi G.,

A Methodology for Provision of Frequency Stability in Operation Planning of Low Inertia Power Systems

Energies, 2021, 14, 737, 1-17.
9

Madajewski K.

Energoelektronika i systemy DC- Komitet Studiów B4

Energetyka, 2021, 3, 801, 236-245