Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bartoszewicz-Burczy H.,

Bariery rozwoju systemów fotowoltaicznych na rynkach energii elektrycznej

Rozdz. w książce Kosmala J., Śledzik W., Skalski D., Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców, FNCE 2020, 978-83-940618-1-4, str. 119-137