Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Chmielak W., Paczkowski R., Papliński P., Piątek Z., Ranachowski P., Ranachowski Z., Śmietanka  H.,

Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie

Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96, 1, 39-43