Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.,, Rusiniak M.

Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału

Rynek Energii, 2021, 155, 4, 70-74