Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2020

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bakoń T., Witkowski R.,

Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych

elektro.info, 2020, 10, 72-26
2

Bartoszewicz-Burczy H.,

Bariery rozwoju systemów fotowoltaicznych na rynkach energii elektrycznej

Rozdz. w książce Kosmala J., Śledzik W., Skalski D., Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców, FNCE 2020, 978-83-940618-1-4, str. 119-137
3

Biglar M., Trzepieciński T., Stachowicz F., Gromada M.,

Application of the grain boundary formulation and image processing-based algorithm in micro-mechanical analysis of piezoelectric ceramic

Mathematics and Mechanics of Solids, 2020, 25, 7, 1384-1404
4

Blesznowski M., Boiski M., Kupecki J.,

Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding

ASME Journal of Energy Resources Technology, 2021 (on-line 2020), 143, 7, 072101
5

Chmielak W., Paczkowski R., Papliński P., Piątek Z., Ranachowski P., Ranachowski Z., Śmietanka  H.,

Ocena jakości mikrostruktury warystora poprzez pomiar wyższych harmonicznych w prądzie

Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96, 1, 39-43
6

Chmielewski A.,  Kupecki J., Szabłowski Ł., Fijałkowski K. J., Zawieska J., Bogodziński K.,

Chemiczne magazyny energii – wodór (H2)

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii, 2020, Rozdz. 6, 81-106, ISBN 978-83-60757-55-0
7

Chmielewski A., Kupecki J., Szablowski L., Fijalkowski K.J., Zawieska J., Bogdzinski K., Kulik O., Adamczewski T.,

Currently available and future methods of energy storage

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy Magazynowania Energii, 2020, Rozdz. 7, 110-114, ISBN 978-83-60757-55-0
8

Ciuba M., Wojciechowski M., Owsiński M., Borecki M.

Excitation type and results of simulated electric field distribution in MV cable termination

Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 96, 4, doi:10.15199/48.2020.04.25
9

Climente-Alarcon V., Minev N., Smara A., Tomkow L., Glowacki B. A.,

Superconducting Magnetic Heterostructured Components for Electric Motor Applications

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2020, 30, 4, 1051-8223
10

Climente-Alarcon V., Smara A., Minev N., Tomków Ł., Glowacki B. A., Reis T.,

Trapped-flux magnets characterization for application in synchronous machines

Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1559
11

Climente-Alarcon V., Smara A., Patel A., Glowacki B. A., Baskys A., Reis T., 

Magnetization and Losses for an Improved Architecture of Trapped-Flux Superconducting Rotor

Journal of Propulsion and Power, 2020, 36, 1, 101-108
12

Climente-Alarcon V., Smara A., Tomków Ł., Glowacki B. A., Reis T., 

Testing of Surface Mounted Superconducting Stacks as Trapped-Flux Magnets in a Synchronous Machine

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2020, 30, 5, 44409
13

Głowacki B. A, Wożniak M.,

Dynamic Transport Critical Current Measurements of MgB2 Superconductor

Acta Physica Polonica A, 2020, 138, 5, 695-704
14

Grabowy M., Wojteczko K., Wojteczko A. Dębiński P., Almansour S.A., Minh, L.H., Bućko M.M., Pędzich, Z.,

The abrasive wear susceptibility of innovative ATZ type composites produced by sintering mix of zirconia powders with different chemical composition

Composite Theory and Practice, 2020, 20, 1, 11-16
15

Jóźwiak P., Hercog J., Kiedrzyńska A., Badyda K., Olevano D.

Thermal effects of natural gas and syngas co-firing system on heat treatment process in the preheating furnace

Energies 2020, 13(7), 1698 https://doi.org/10.3390/en13071698
16

Kiszło S.

Łączniki średnich napięć, konstrukcje, badania, eksploatacja

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2020, ISBN 978-83-63226-22-0
17

Kupecki J., Mastropasqua L., Motylinski K., Ferrero D.

Multi-level modeling of solid oxide electrolysis [in] Solid Oxide-Based Electrochemical Devices - Advances, Smart Materials and Future Energy Applications

Solid Oxide-Based Electrochemical Devices - Advances, Smart Materials and Future Energy Applications, Elsevier, 2020, ISBN 978-0-128-18285-7
18

Kupecki J., Motylinski K., Szablowski L., Zurawska A., Naumovich Y., Szczesniak A., Milewski J.

Quantification of the Improvement of Performance of Solid Oxide Fuel Cell Using Chiller-Based Fuel Recirculation

ASME Journals 2020, 142, 2, 1-4, ISSN 1528-8994, doi: 10.1115/1.4044572
19

Szweicer W., Suchorolski P.

Wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji analogowej wukładach zabezpieczeń elektroenergetycznych

Wydawnictwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2020, ISBN 978-83-63226-21-3
20

Wieczorek K., Ranachowski P., Ranachowski Z., Papliński P.,

Ageing tests of Samples of Glass-Epoxy Core Rods in Composite Insulators Subjected to High Direct Current (DC) Voltage in a Thermal Chamber

Energies, 2020, 13, 24, pp.6724, 1-13, ISSN: 1996-1073, DOI: 10.3390/en13246724