Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Blesznowski M., Boiski M., Kupecki J.,

Numerical analysis of gas distribution in 1,000 W-class solid oxide fuel cell stack with internal and external manifolding

ASME Journal of Energy Resources Technology, 2021 (on-line 2020), 143, 7, 072101
2

Chmielewski A.,  Kupecki J., Szabłowski Ł., Fijałkowski K. J., Zawieska J., Bogodziński K.,

Chemiczne magazyny energii – wodór (H2)

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy magazynowania energii, 2020, Rozdz. 6, 81-106, ISBN 978-83-60757-55-0
3

Chmielewski A., Kupecki J., Szablowski L., Fijalkowski K.J., Zawieska J., Bogdzinski K., Kulik O., Adamczewski T.,

Currently available and future methods of energy storage

Raport WWF Poland, Dostępne i przyszłe formy Magazynowania Energii, 2020, Rozdz. 7, 110-114, ISBN 978-83-60757-55-0
4

Kupecki J., Motylinski K., Szablowski L., Zurawska A., Naumovich Y., Szczesniak A., Milewski J.

Quantification of the Improvement of Performance of Solid Oxide Fuel Cell Using Chiller-Based Fuel Recirculation

ASME Journals 2020, 142, 2, 1-4, ISSN 1528-8994, doi: 10.1115/1.4044572