Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kupecki J., Motylinski K., Szablowski L., Zurawska A., Naumovich Y., Szczesniak A., Milewski J.

Quantification of the Improvement of Performance of Solid Oxide Fuel Cell Using Chiller-Based Fuel Recirculation

ASME Journals 2020, 142, 2, 1-4, ISSN 1528-8994, doi: 10.1115/1.4044572