Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Pawlak-Kruczek H., Lewtak R., Plutecki Z., Baranowski M., Ostrycharczyk M., Krochmalny K., Czerep M., Zgora J., Niedzwiecki Ł.

The impact of predried lignite cofiring with hard coal in an industrial scale pulverized coal fired boiler

Journal of Energy Resources Technology (ASME), 2018, 140, 6, 062207-1 do 062207-14, ISSN 0195-0738, doi:10.1115/1.4039907