Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Krajowe wdrożenia AMI zgodne ze standardem PRIME PLC

Smart Grids Polska, 2018, 2, 50-53
2

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4