Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4
2

Babś A.,  Samotyjak T.

Wspomaganie bezpiecznej pracy linii napowietrznych najwyższych napięć w warunkach granicznej obciążalności linii

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 74-75, ISSN 0043-5112
3

Bronk L., Pakulski T.

Estymacja zapotrzebowania na moc w czasiw quasi-rzeczywistym w obszarze sieci średniego napięcia w warunkach ograniczonej obserwowalności

Acta Energetica 2018, 37, 8-20, ISSN 2300-3022
4

Czarnecki B., Wrocławski M.

Lokalny obszar bilansowania

Energia Elektryczna 2018, 1, 22-25, ISSN: 1897-3833
5

Czerwonka M., Kąkol A., Smoter J. ,Wilk M.

MV grid curtailment reduction with gird flexible operations and limited control of the dispersed generation

CIGRE 2018: Session papers&proceedings, 2018, 1-9,
6

Izdebski M.

Innowacyjny algorytm pomiaru temperatury uzwojenia wirnika generatowa

Energetyka 2018, 764, 101-110, ISSN 0013-7294
7

Jankowski R., Kąkol A., Rychlak J.

Wpływ kodeksów sieciowych na warunku pracy OSD przy uwzględnieniu OZE

Energia Elektryczna 2018, 8, 2-23, ISSN 1897-3833
8

Kąkol A., Jankowski R., Mazur P., Rychlak J.

Wybrane zagadnienia z procesu implementacji NC RFG w kontekście zapobiegania awariom katastrofalnym

Blackout a krajowy system Elektroenergetyczny, 2018, 251-264, ISBN 978-83-7712-192-4,
9

Kąkol A., Jankowski R.,Wilk M., Rychlak J.

Selected Issues from the NC RfG implementation proces in the context of catastrophic failure prevention

Safety of the Polish power system; Edition 2018, ISBN 978-83-7712-196-2
10

Kolendo P.

New methods of power nodes automatic operation in scope of voltage regulation, reactive power control

Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 286-296, ISSN 2194-5357
11

Korpikiewicz J.

Budowa modelu symulacyjnego regulatora przełączników zaczepów transforamatora WN/SN - założenia i wymagania

Pomiary Automatyka Robotyka, 2018, 2, 67-75, ISSN 1427-9126, doi: 10.14313/PAR_228/67
12

Korpikiewicz J., Mohamed-Seghir M.

Design of simulation model of the regulator tap-changers for HV/MV transformer

Zeszyty Naukowe Elektrotechniki i Automatyki PG, 2018, 60, 51-56, ISSN 2353-1290, doi: 10.32016/1.60.10
13

Kosek M., Pastwa D.

Automatyzacja pracy powietrzno-olejowych zbiorników ciśnieniowych w elektrowniach wodnych

Napędy i Sterowanie, 2018, 2, 50-53, ISSN 1507-7764,
14

Świderski J.

Komunikacja ze stacjami elektroenergetycznymi w świetle normy IEC 61850

Przegląd Telekomunikacyjny, 2018, 12, 899-904, ISSN 1230-3496, doi: 10.15199/59.2018.12.1
15

Świderski J.

Opóźnienie transmisji danych w sieciach teleinformatycznych energetyki w świetle międzynarodowych norm i raportów technicznych IEC

Wiadomości Elektrotechniczne 2018, 4, 12-16, ISSN 0043-5112, doi: 10.15199/74.2018.4.2