Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Multiscale approach for modeling fracture in piezoelectric ceramics

Archives of Metallurgy and Materials, 2018, 63, 1, 19-28
2

Gromada M., Trawczyński J.

Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2018, 70, 1, 43-49
3

Trzepieciński T., Gromada M.

Characterization of mechanical properties of barium titanate ceramics with different grain sizes

Materials Science-Poland, 2018, 36, 1, 151-156
4

Trzepieciński T., Ryzińska G., Gromada M., Biglar M.

3D microstructure-based modelling of the deformation behaviour of ceramic matrix composites

Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38, 8, 2911-2919