Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2018

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Krajowe wdrożenia AMI zgodne ze standardem PRIME PLC

Smart Grids Polska, 2018, 2, 50-53
2

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4
3

Babś A.,  Samotyjak T.

Wspomaganie bezpiecznej pracy linii napowietrznych najwyższych napięć w warunkach granicznej obciążalności linii

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 74-75, ISSN 0043-5112
4

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
5

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Multiscale approach for modeling fracture in piezoelectric ceramics

Archives of Metallurgy and Materials, 2018, 63, 1, 19-28
6

Bronk L., Pakulski T.

Estymacja zapotrzebowania na moc w czasiw quasi-rzeczywistym w obszarze sieci średniego napięcia w warunkach ograniczonej obserwowalności

Acta Energetica 2018, 37, 8-20, ISSN 2300-3022
7

Czarnecki B., Wrocławski M.

Lokalny obszar bilansowania

Energia Elektryczna 2018, 1, 22-25, ISSN: 1897-3833
8

Czerwonka M., Kąkol A., Smoter J. ,Wilk M.

MV grid curtailment reduction with gird flexible operations and limited control of the dispersed generation

CIGRE 2018: Session papers&proceedings, 2018, 1-9,
9

Gałka T.

Evaluation of Diagnostic Symptoms for Object Condition Diagnosis and Prognosis

Rozdział nr 3 w książce Structural Health Monitoring from Sensing to Processing, red. Wahab M. A.., Londyn, 2018, IntechOpen Ltd., ISBN 978-1-78923-787-0, str. 39-59
10

Gałka T.

Selection of Diagnostic Symptoms for Technical Condition Assessment and Prognosis

Rozdział w książce Advances in Signal Processing: Reviews, red. Yurish S.Y., Barcelona, 2018, IFSA Publishing, ISBN 978-84-09-04329-3, str. 369 - 386
11

Gromada M., Trawczyński J.

Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2018, 70, 1, 43-49
12

Gruza L., Konieczny P., Maziarz S., Paczkowski R., Piątek Z.

Unikatowy obwód probierczy dla prób zwarciowych ograniczników przepięć w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 2018, 4 44-48
13

Izdebski M.

Innowacyjny algorytm pomiaru temperatury uzwojenia wirnika generatowa

Energetyka 2018, 764, 101-110, ISSN 0013-7294
14

Jankowski R., Kąkol A., Rychlak J.

Wpływ kodeksów sieciowych na warunku pracy OSD przy uwzględnieniu OZE

Energia Elektryczna 2018, 8, 2-23, ISSN 1897-3833
15

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

Elektronika, 11/2018, 26-33, DOI: 10.15199/13.2018.11. 6, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
16

Kąkol A., Jankowski R., Mazur P., Rychlak J.

Wybrane zagadnienia z procesu implementacji NC RFG w kontekście zapobiegania awariom katastrofalnym

Blackout a krajowy system Elektroenergetyczny, 2018, 251-264, ISBN 978-83-7712-192-4,
17

Kąkol A., Jankowski R.,Wilk M., Rychlak J.

Selected Issues from the NC RfG implementation proces in the context of catastrophic failure prevention

Safety of the Polish power system; Edition 2018, ISBN 978-83-7712-196-2
18

Kolendo P.

New methods of power nodes automatic operation in scope of voltage regulation, reactive power control

Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, 286-296, ISSN 2194-5357
19

Korpikiewicz J.

Budowa modelu symulacyjnego regulatora przełączników zaczepów transforamatora WN/SN - założenia i wymagania

Pomiary Automatyka Robotyka, 2018, 2, 67-75, ISSN 1427-9126, doi: 10.14313/PAR_228/67
20

Korpikiewicz J., Mohamed-Seghir M.

Design of simulation model of the regulator tap-changers for HV/MV transformer

Zeszyty Naukowe Elektrotechniki i Automatyki PG, 2018, 60, 51-56, ISSN 2353-1290, doi: 10.32016/1.60.10