Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2018

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Krajowe wdrożenia AMI zgodne ze standardem PRIME PLC

Smart Grids Polska, 2018, 2, 50-53
2

Babś A., Samotyjak T.

Model przęsła 110 kV z przewodami HTLS dla obliczeń dopuszczalnej obciążalności prądowej w zmiennych warunkach pogodowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 86, 2, 20-23, DOI 10.15199/74.2018.2.4
3

Barański J.

Wyświetlanie pomiarów na mapach trójwymiarowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 10, 6-13
4

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Multiscale approach for modeling fracture in piezoelectric ceramics

Archives of Metallurgy and Materials, 2018, 63, 1, 19-28
5

Gałka T.

Evaluation of Diagnostic Symptoms for Object Condition Diagnosis and Prognosis

Rozdział nr 3 w książce Structural Health Monitoring from Sensing to Processing, red. Wahab M. A.., Londyn, 2018, IntechOpen Ltd., ISBN 978-1-78923-787-0, str. 39-59
6

Gałka T.

Selection of Diagnostic Symptoms for Technical Condition Assessment and Prognosis

Rozdział w książce Advances in Signal Processing: Reviews, red. Yurish S.Y., Barcelona, 2018, IFSA Publishing, ISBN 978-84-09-04329-3, str. 369 - 386
7

Gromada M., Trawczyński J.

Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 2018, 70, 1, 43-49
8

Gruza L., Konieczny P., Maziarz S., Paczkowski R., Piątek Z.

Unikatowy obwód probierczy dla prób zwarciowych ograniczników przepięć w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu Energetyki

Urządzenia dla Energetyki, 2018, 4 44-48
9

Karczewski J., Szuman P.

Symulacja układów automatyki bloków energetycznych

Elektronika, 11/2018, 26-33, DOI: 10.15199/13.2018.11. 6, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
10

Kupecki J., Kluczowski R., Papurello D., Lanzini A., Kawalec M., Krauz M., Santarelli M.

Characterization of a circular 80 mm anode supported solid oxide fuel cell (AS-SOFC) with anode support produced using high-pressure injection molding (HPIM)

International Journal of Hydrogen Energy, 2018, in press, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.02.143
11

Kupecki J., Koziński G.

Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X

Nowa Energia 2018, 5-6, 28-33
12

Kupecki J., Motylinski K.

Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance

Energy, 2018, 152, 888-895, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.015
13

Kupecki J., Motylinski K., Milewski J.

Dynamic analysis of direct internal reforming in a SOFC stack with electrolyte-supported cells using a quasi-1D model

Applied Energy, 2018, 227, 198-20,5 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.07.122, (IF 7.182)
14

Kupecki J., Papurello D., Lanzini A., Naumovich Y., Motylinski K., Blesznowski M., Santarelli M.

Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H2S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC)

Applied Energy 2018, 230, 1573-1584 (IF 7.900)
15

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Motyliński K.

Variant analysis of the efficiency of industrial scale power station based on DC-SOFCs and DC-MCFCs

Energy, 2018, 156, 292-298, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.078
16

Lizer M.

Zabezpieczenia podimpedancyjne jednostek wytwórczych w czasie kołysań mocy

Seria „Monografie Instytutu Energetyki”, Nr 1, Wydawnictwo IEn, Warszawa 2018, ISBN 978-83-63226-11-4, 270 stron
17

Papliński P., Śmietanka H., Wańkowicz J.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 13-17, doi:10.15199/48.2018.03.16
18

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 94, 10/2018, 1-7, doi:10.15199/48.2018.10.01
19

Papliński P., Wańkowicz J., Ranachowski P., Ranachowski Z.

Microstructure and Degree of Degradation of ZnO Varistors in Surge Arresters Due to Operation

Arch. Metall. Mater. 63 (2018), 3, 1267-1273
20

Sajewicz. D, Tomczak. E.

Innowacyjna metoda minimalizacji czasów wyłączeń zwarć doziemnych w głębi sieci SN w oparciu o urządzenie MIROD-6

Wiadomości Elektrotechniczne, 2018, 9, 44-50