Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kupecki J., Koziński G.

Zastosowanie wysokotemperaturowej elektrolizy opartej na stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) w układach P2X

Nowa Energia 2018, 5-6, 28-33
2

Kupecki J., Motylinski K.

Analysis of operation of a micro-cogenerator with two solid oxide fuel cells stacks for maintaining neutral water balance

Energy, 2018, 152, 888-895, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.015
3

Kupecki J., Motylinski K., Milewski J.

Dynamic analysis of direct internal reforming in a SOFC stack with electrolyte-supported cells using a quasi-1D model

Applied Energy, 2018, 227, 198-20,5 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.07.122, (IF 7.182)
4

Kupecki J., Papurello D., Lanzini A., Naumovich Y., Motylinski K., Blesznowski M., Santarelli M.

Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H2S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC)

Applied Energy 2018, 230, 1573-1584 (IF 7.900)
5

Kupecki J., Skrzypkiewicz M., Motyliński K.

Variant analysis of the efficiency of industrial scale power station based on DC-SOFCs and DC-MCFCs

Energy, 2018, 156, 292-298, https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.05.078
6

Skrzypkiewicz M., Obrebowski Sz.

Direct carbon, integrated gasification, and deposited carbon solid oxide fuel cells: a patent-based review of technological status,

Journal of Power Technologies, 2018, 98(1), 139–160
7

Szablowski L., Milewski J., Badyda K., Kupecki J.

ANN–supported control strategy for a solid oxide fuel cell working on demand for a public utility building

International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 6, 3555-3565, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.171