Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Karolak J., Przybysz J., Wiśniewski J.

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny 2017, 93, 11, 79-83