Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kiszło S.,

Łączniki napowietrzne SN z telesterowaniem, automatyką i pomiarami a wskaźniki niezawodności zasilania

Wiadomości Elektrotechniczne nr 05/2017, s. 59-66. DOI 10.15199/74.2017.5.13.
2

Kiszło S.,

Środowiskowe i klimatyczne warunki pracy aparatury rozdzielczej i sterowniczej nn i SN – wybrane aspekty

Wiadomości elektrotechniczne nr 09/2017, s. 32-35, DOI 10.15199/74.2017.9.5.
3

Kiszło S., Frącek A., Szymański M., Kobyliński K.

Wymagania dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej SN w zakresie danych technicznych, deklaracji i instrukcji

Urządzenie dla Energetyki, 2017, 105, 6, 38-46
4

Kiszło S., Szymański M.,

Próby rdzeni izolatorów kompozytowych wsporczych SN, zbrojonych włóknem szklanym w osnowie żywicy epoksydowej

Przegląd Elektrotechniczny R. 93 nr 2/2017, s. 242-245 DOI 10.15199/48.2017.02.53.