Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A., Kajda Ł.

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych

Wiadomości Elektrotechniczne R. 85, 09/2017, 28-31, doi: 10.15199/74.2017.9.4
2

Babś A., Kajda, Ł.

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii

Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, 03/2017, 34-39, doi: 10.15199/74.2017.3.6
3

Bronk L., Wilk M., Matusewicz M.

Integration of Distributed Generation  with the Local Demand Within a Local Balancing Area

Acta Energetica, 2017, 3, 32, 23–30
4

Czarnecki B.

Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu

ActaEnergetica, 2017, APE ’17, Aktualne problemy w elektroenergetyce, 173-177
5

Czarnecki B.

Możliwości regulacyjne farm wiatrowych w kontekście usług regulacyjnych zdefiniowanych w IRIESP

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 53, 2017, 147-150
6

Czarnecki B.

Oczekiwane w długim horyzoncie czasu trendy zmiany sposobu wykorzystania zasobów regulacyjnych do dobowego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 53, 2017, 53-56
7

Czarnecki B.

The idea of Increasing the NPS Operational Flexibility by reallocating the Secondary Reserve Band to Wind Power Plants.

ActaEnergetica, 2017, 3, 32, 49-53
8

Jankowski R., Sobczak B., Trębski R.

Impact of the Polish Tie-lines’ Outages on the Inter-area Oscillations Pattern in the Synchronous System of Continental Europe

Acta Energetica, 2017, 2, 31, 89–97
9

Jankowski R., Sobczak B., Trębski R.

Wpływ wprowadzenia specjalnych układów pracy w KSE oraz innych obszarach na obraz kołysań międzyobszarowych w systemie synchronicznym kontynentalnej Europy

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2017, 53, 35-38
10

Jemielity J.

Sterowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego – Komitet Studiów C2

Energetyka 3/2017, 197-208
11

Kąkol A.

Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone – Komitet Studiów C6

Energetyka, 2017, 3, 229-236
12

Kędra B., Małkowski R.,, Blaabjerg F.,

Energy Storage Device Based on Flywheel, Power Converters and Simulink Real-Time

Materiały konferencyjne IEEE Thomson Reuters Web of Science
13

Klucznik J., Kołodziej D.

Selected examples of the Use of Static Reactive Power Sources to Compensate the Reactive Power of a Wind Farm and Support the Voltage and Reactive Power Control at the Point of Common Coupling

ActaEnergetica, 2017, 2, 31, 105–110
14

Klucznik J., Kołodziej D.,

Wybrane przykłady wykorzystania dławików i baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej farmy wiatrowej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 53, s.175-178
15

Kolendo P., Jendrzejewska A., Szuca M., Ogryczak T.

Current Issues of Group Control in the Example of Solutions for the Włocławek Node

Acta Energetica, 2017, 3, 32, 84–90
16

Korpikiewicz J.,

Dodatkowe możliwości regulacji energoelektronicznych przełączników zaczepów w transformatorach WN/SN

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 53, s. 125-128
17

Korpikiewicz J.

Lokalizacja zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych

Acta Energetica, APE 17, Aktulalne problemu w elektroenergetyce, 37-45
18

Korpikiewicz  J.,

Metoda lokalizacji magazynów energii w sieci elektroenergetycznej ze zmiennymi parametrami energetycznymi

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Nr 53, s.121-124
19

Korpikiewicz J., Lisowski J.

Analiza procesu doboru przewodów elektrycznych oraz ich zabezpieczeń

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2017, 98, 91–99
20

Korpikiewicz J., Mysiak P.

Classical and solid-state tap-changers of HV/MV regulating transformers and their regulators

Acta Energetica, 2017, 3, 32, 110-117