Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bogusławski G., Galińska B., Kopania J.

Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji: prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, oai:cybra.lodz.pl:15078, ISBN 978-83-7283-871-1
2

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J.

Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych - tłumiki wydmuchu pary

Rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634
3

Karczewski J.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a komercjalizacja wyników badań naukowych - podsumowanie

Rozdział w monografii "Techniczno-organizacyjne aspekty inżynierii produkcji", Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, str. 134-156, ISBN 978-83-7283-871-1
4

Karczewski J., Szuman P.,

Praca bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego - badania symulacyjne i obiektowe

Energetyka, 2017, 2, 89-95
5

Karczewski J., Szuman P.

Praca turbozespołu w regulacji systemu elektroenergetycznego

Energetyka Cieplna i Zawodowa, 2017, 9, 108-118