Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
2

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J.

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Energetyka 2/2017, 104-107
3

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J., Malinowski M.

Zastosowanie propionianu wapnia i wody amoniakalnej w procesie jednoczesnego odazotowania i odsiarczania spalin

Przemysł Chemiczny, 2017, 96, 2, 338-340, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.2.11
4

Jovanović R. D., Strug K., Świątkowski B., Kakietek S., Jagiełło K., Cvetinović D.

Experimental and numerical investigation of flame characteristics during swirl burner operation under conventional and oxy-fuel conditions

Thermal Science, 2017, 21, 3, 1463-1477
5

Lewtak R., Hercog J.

Coal char kinetics of oxidation and gasification reactions

Chemical and Process Engineering 2017, 38 (1), 135-145, DOI: 10.1515/cpe-2017-0011
6

Skulimowska A., Di Felice L., Kamińska-Pietrzak N., Celińska A., Pławecka M., Hercog J., Krauz M., Aranda A.

Chemical looping with oxygen uncoupling (CLOU) and chemical looping combustion (CLC) using copper-enriched oxygen carriers supported on fly ash

Fuel Processing Technology, 168, 2017, 123–130