Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2017

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A., Kajda Ł.

Nowe rozwiązania pomiarów napięć i prądów w sieciach inteligentnych

Wiadomości Elektrotechniczne R. 85, 09/2017, 28-31, doi: 10.15199/74.2017.9.4
2

Babś A., Kajda, Ł.

Automatyka restytucyjna w sieciach średnich napięć sposobem na poprawę jakości dostaw energii

Wiadomości Elektrotechniczne, R. 85, 03/2017, 34-39, doi: 10.15199/74.2017.3.6
3

Biernacki M., Majewski P.

Analiza przyczyn drgań i iskrzenia szczotek wirnika turbogeneratora synchronicznego

Przegląd Elektrotechniczny, 2017, 93, 11, 21-24
4

Biglar M., Gromada M., Stachowicz F., Trzepieciński T, 

Synthesis of barium titanate piezoelectric ceramics for multilayer actuators (MLAs)

Acta Mechanica et Automatica, 2017, 11, 4, 275-279
5

Biglar M., Gromada M., Stachowicz F., Trzepieciński T.

A Boundary Element Formulation for Microstructural Modelling of Multilayer Actuator Layers

VIII ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials SMART 2017, 302-313
6

Biglar M., Gromada M., Stachowicz F., Trzepieciński T.

Modeling of interfacial cracks in homogeneous piezoelectric ceramics under both electric and mechanical loading

Conference Proceedings of 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures & 2nd International Conference on Advances in Micromechanics of Materials, 2017, 7-11
7

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Analysis of crack initiation and propagation in piezoelectric ceramic by using boundary element method

PRO-TECH-MA 2017 & SURFACE ENGINEERIG 2017, 20 – 23 June 2017, Bardejov Spa, hotel Alexander, Published by Technical University of Košice, ISBN 978-80-553-3181-2, 10-11
8

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Micro-mechanical modeling of mechanical and electrical properties in homogeneous piezoelectric ceramic by using boundary integral formulations

IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 175 (2017) 012040 doi:10.1088/1757-899X/175/1/012040
9

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Modelling of Barium Titanate Microstructure Based on Both the Boundary Element Method and a Homogenization Technique

Procedia Structural Integrity, 5 (2017) 562–568
10

Biglar M., Trzepiecinski T., Stachowicz F., Gromada M.,

Analysis of Crack Initiation and Propagation in Piezoelectric Ceramic by Using Boundary Element Method

Acta Metallurgica Slovaca, 2017, 23, 4, 330-336, DOI: http://dx.doi.org/10.12776/ams.v23i4.1013
11

Biglar M., Trzepieciński T., Stachowicz F., Gromada M.

Analysis of crack initiation and propagation in a piezoelectric ceramic using the boundary element method

Acta Metallurgica Slovaca, 2017, 23, 4, 330-336
12

Bogusławski G., Galińska B., Kopania J.

Techniczno-organizacyjne aspekty inzynierii produkcji: prace studentów Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2017, oai:cybra.lodz.pl:15078, ISBN 978-83-7283-871-1
13

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J.

Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych - tłumiki wydmuchu pary

Rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634
14

Bronk L., Wilk M., Matusewicz M.

Integration of Distributed Generation  with the Local Demand Within a Local Balancing Area

Acta Energetica, 2017, 3, 32, 23–30
15

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M. Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Modeling of a SOFC-HT battery hybrid system for optimal design of off-grid base transceiver station

International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 1-17 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.09.062
16

Bytnar A., Wróblewski S.

Automatyczna ocena stanu wibracyjnego i technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora

Przegląd Elektrotechniczny, R. 93 NR 2/2017, 21-25, doi:10.15199/48.2017.02.06
17

Celińska A., Świątkowski B., Marek E., Pławecka M.

Odporność nośników tlenu na ścieranie w procesie spalania paliw w tlenkowych pętlach chemicznych

Energetyka 9/2017, 584-589
18

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J.

Ocena możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin

Energetyka 2/2017, 104-107
19

Chmiel E. (Luśnia E.), Hercog J., Malinowski M.

Zastosowanie propionianu wapnia i wody amoniakalnej w procesie jednoczesnego odazotowania i odsiarczania spalin

Przemysł Chemiczny, 2017, 96, 2, 338-340, ISSN 0033-2496, DOI: 10.15199/62.2017.2.11
20

Czarnecki B.

Modelowanie warunków dobowego bilansowania KSE w długim horyzoncie czasu

ActaEnergetica, 2017, APE ’17, Aktualne problemy w elektroenergetyce, 173-177