Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(1). Ustalone wymagania.

Magazyn Instalatora 8(216), 26-28
2

Pilarski S.

Przszłość kotłów na paliwa stałe(2). Współczynnik w zestawie

Magazyn Instalatora 10(218), 26-27
3

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Kotły do emisji

Magazyn Instalatora 5(213), 16-17
4

Pilarski S.

Wymagania dotyczące kotłów na paliwa stałe od 2020 r. Ustalona emisja.

Magazyn Instalatora 6-7(214-215), 41-43
5

Zając A.

Popiół z kotła a (nie)ekologiczne spalanie

Magazyn Instalatora 1(209), 44-46