Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Owsiński M., Papliński P., Sul P., Śmietanka H.

Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 179 – 182
2

Paliński P., Ranachowski P.

Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych

Przegląd Elektrotechniczny 2016, 10 (92), 120 – 125
3

Papliński P., Śmietanka H.,

Metrologia pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia w środowisku ogólnie dostępnym

Urządzenia dla Energetyki, 6/2016, 16-19
4

Papliński P., Wańkowicz J.

Application of leakage current parameters for technical diagnostics of surge arresters

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, Issue 6, pp. 3458-3465, December 2016