Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Maternicki M., Grodzicki J, Romaniuk K., Rusiniak M.

Niejednorodność materiału rur ze stali P91 na podstawie wyników badań Instytutu Energetyki

Energetyka 9/2016, 535-538
2

Rusiniak M., Romaniuk K., Grodzicki J, Maternicki M., Ginalski J.

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji

Energetyka 9/2016, 539-541