Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2016

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Atamert S., Kutukcu M.N., Scandella J-L, Baskys A., Zhong Z., Glowacki B.A.

Novel Superconducting MgB2 Wires Made By Continuous Process

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, DOI: 10.1109/TASC.2016.2549559
2

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Building

Acta Energetica 2/27 (2016) | 34–39
3

Basky A., Patel A., Hopkins S.C., Glowacki B.A.

Modeling of Trapped Fields by Stacked (RE)BCO Tape Using Angular Transversal Field Dependence

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Volume: 26, Issue: 3, April 2016, 10.1109/TASC.2016.2528992
4

Baskys A., Hopkins S.C., Bader J., Glowacki B.A.

Forced flow He vapor cooled critical current testing facility for measurements of superconductors in a wide temperature and magnetic field range

Cryogenics, Volume 79, October 2016, Pages 1–6, http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2016.07.003
5

Bocian P., Jóźwiak P., Świątkowski B.

Numerical investigations of the high temperature heat exchanger for the externally-fired gas turbine purpose

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds); ISBN: 978-83-911589-9-9; pp. 24
6

Borhan A.I., Gromada M., Nedelcu G. G., Leontie L.

Influence of (CoO, CaO, B2O3) additives on thermal and dielectric properties of BaO–Al2O3–SiO2 glass–ceramic sealant for OTM applications

Ceramics International, Volume 42, Issue 8, June 2016, Pages 10459–10468
7

Borhan A.I., Gromada M., Samoira P., Gherca D.

Fabrication and characterisation of cubic Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskite for a novel ″star-shaped″ oxygen membrane with a developed surface

Materials Science and Engineering: B, Volume 209, July 2016, Pages 66–74
8

Brunaccini G., Sergi F., Aloisio D., Ferraro M., Blesznowski M., Kupecki J., Motylinski K., Antonucci V.

Electrical and thermal integration modeling of a hybrid supply system

European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting 2016, Warsaw, Poland, 19-22 IX 2016
9

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
10

Chlebowski K., Parczewski Z.

Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty wybrane

Energetyka, 2016, 12, 674-680
11

Chomiak M., Trawczyński J., Blok Z., Babiński P.

Monolithic Zn–Co–Ti based sorbents for hot syngas desulfurization

Fuel Processing Technology, Volume 144, April 2016, Pages 64–70
12

Clancy I., Amarandei G., Nash C., Glowacki B. A.

Metal particle compaction during drop-substrate impact for inkjet printing and drop-casting processes

Journal of Applied Physics, 119, 054903 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4941344
13

Downar D., Minkiewicz H.

Elektrohydrauliczne elementy sterowania proporcjonalnego w ukłądach regulacji turbin wodnych

Hydraulika i Pneumatyka 2016
14

Dudek M., Raźniak A., Wójcik T., Kalawa W., Kawalec M., Krauz M.

Power sources involving 360W PEMFC fuel cell stacks cooled by means of liquid or phase-change medium

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 36
15

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I.

The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy 2016, vol. 41, pp. 18872-18883
16

Flisowski Z., Sul P.

Urządzenia do ograniczania przepięć. Postanowienia normatywne a realia

Warunki Techniczne.PL, 14, 3/2016, 36
17

Glowacki B.A.

Pinning Improvement of A15 Applied Superconducting Materials

Acta Physica Polonica, Vol. 130 (2016), 531-536, DOI: 10.12693/APhysPolA.130.531
18

Golec T., Szymczak J., Świątkowski B., Luśnia E., Kacprzak W., Nieradka K.

Metody dostosowania kotłów pyłowych do zastosowania niekatalitycznych technik redukcji NOx

Energetyka 9/2016, 546-551
19

Gromada M., Gardini D., Galizia P., Galassi C.

Processing and characterization of screen printing Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ inks

Bulletin of Materials Science, April 2016, Volume 39, Issue 2, pp 559–567
20

Hanley E.S. Amarandei G. Glowacki B.A.

Potential of Redox Flow Batteries and Hydrogen as Integrated Storage for Decentralized Energy Systems

Energy Fuels, 2016, 30 (2), pp 1477–1486, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.5b02805