Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Building

Acta Energetica 2/27 (2016) | 34–39
2

Downar D., Minkiewicz H.

Elektrohydrauliczne elementy sterowania proporcjonalnego w ukłądach regulacji turbin wodnych

Hydraulika i Pneumatyka 2016
3

Izdebski M.

Opracowanie i wdrożenie zabezpieczenia do kontroli izolacji łożysk turbogeneratora

Energetyka 4/2016, 214-217
4

Jemielity J., Czapla Ł., Drop M.

Laboratoryjny wielokanałowy generator sygnałów trójfazowych

Energetyka, 2016, 12, 774-779
5

Kędra B., Małkowski R.,

Concept, Design and Implementation of Power System Component Simulator Based on Thyristor Controlled Transformer and Power Converter

World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Energy and Power Engineering, 2016,10,9, 2016
6

Klucznik J.,  Kołodziej D.,  Ogryczak T.,  Rozenkiewicz P. 

Algorytmy współpracy układów regulacji farm wiatrowych z układami regulacji ARST

Energetyka, 2016, 12, 763-770
7

Kosmecki M., Małkowski R.

Badania układu UPFC w oparciu o model laboratoryjny i symulacyjny

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2016, 50, 27-32
8

Małkowski R., Kędra B.

Laboratory Load Model Based on 150 kVA Power Frequency Converter and Simulink Real-Time – Concept, Implementation, Experiments

Acta Energetica 3/28 (2016) | 94–108, DOI: 10.12736/issn.2300-3022.2016309
9

Oziemblewski K., Opala K.

A Method of Power System Static Stability Analysis

Acta Energetica 1/26 (2016), 102–113