Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bocian P., Jóźwiak P., Świątkowski B.

Numerical investigations of the high temperature heat exchanger for the externally-fired gas turbine purpose

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds); ISBN: 978-83-911589-9-9; pp. 24
2

Celińska A.

Koncepcja spalania paliw stałych w tlenkowej pętli chemicznej

Rozdział w książce "Diagnostyka procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wybranych urządzeń energetycznych", red. Z. Kabza i S. Zator, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej (2016), ISBN: 978-83-65235-39-8 XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2016, Szczyrk, 27.06.2016
3

Dudek M., Raźniak A., Wójcik T., Kalawa W., Kawalec M., Krauz M.

Power sources involving 360W PEMFC fuel cell stacks cooled by means of liquid or phase-change medium

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 36
4

Dudek M., Skrzypkiewicz M., Moskała N., Grzywacz P., Sitarz M., Lubarska-Radziejewska I.

The impact of physicochemical properties of coal on direct carbon solid oxide fuel cells

International Journal of Hydrogen Energy 2016, vol. 41, pp. 18872-18883
5

Golec T., Szymczak J., Świątkowski B., Luśnia E., Kacprzak W., Nieradka K.

Metody dostosowania kotłów pyłowych do zastosowania niekatalitycznych technik redukcji NOx

Energetyka 9/2016, 546-551
6

Kakietek S., Szymczak J.

Artificial neural networks application for solid fuels slagging intensity predictions

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 25.
7

Lusnia E., Hercog J.

Assessment of the application possibilities of the selected materials in the low-temperature, catalytic flue gases denitrification process

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 125
8

Luśnia E., Świątkowski B.

Katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR) – stan obecny i perspektywy rozwoju

Energetyka 9/2016, 552-555
9

Luśnia E., Świątkowski B., Podsiadło S.

Prace Instytutu Energetyki w kierunku ograniczania emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki z kotłów rusztowych

Energetyka 10/2016, 599-603
10

Motylinski K., Kupecki J., Milewski J., Stefanski M., Bonja M.

Control-oriented dynamic model of a 1 kW-class SOFC stack for simulation of failure modes

Proceedings of XXI World Hydrogen Energy Conference (WHEC 2016), Zaragoza, Spain, 13-16 VI 2016, pp. 357.
11

Motylinski K., Kupecki J., Naumovich Y.

Numerical model for evaluation of the effects of carbon deposition on the performance of a 1 kW SOFC stack a proposal

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W, Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 82
12

Naumovich E., Yeremchenko A., Macias J., Frade J.

Ta-substituted strontium titanate: Atomistic insight in formation of oxygen hyperstoichiometry in perovskite lattice

European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting 2016, Warsaw, Poland, 19-22 IX 2016
13

Odukoya A., Naterer G.F., Roeb M., Mansilla C., Mougin J., Yu B., Kupecki J., Iordache I., Milewski J.

Progress of the IAHE Nuclear Hydrogen Division on International Hydrogen Production Programs

International Journal of Hydrogen Energy 2016;41, 19, 7878-7891
14

Skrzypkiewicz M., Dudek M.

Utilisation of solid waste products derived from biomass as solid fuels for supplying solid oxide fuel cells

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 83.
15

Żywczyk Ł., Świątkowski B., Golec T., Szymczak J., Jóźwiak P.

Prediction tool for the assessment of slagging/fouling risk in the combustion facilities

Energy and Fuels 2016 (Dudek M., Olkuski T., Suwala W., Lis B., Pluta M. eds), ISBN: 978-83-911589-9-9, pp. 67.