You are here: Home / Publications / 2015

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Antunes R., Skrzypkiewicz M.

Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 12, 4357-4369
2

Augustyniak, M., Augustyniak, B., Jaworski, M., Mężyk, D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

Energetyka, 2015, 1, 21-26
3

Babś A.

Kompatybilność elektromagnetyczna infrastruktury pomiarowej AMI z innymi urządzeniami w sieci niskiego napięcia

Smart Grids Polska, 2015, 2, 14, 78-83
4

Babś A.

Krajowe wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania

Paliwa i Energetyka, 2015, 3, 60-63
5

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 45, 1-5
6

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 93-97
7

Babś A., Samotyjak T., Kutarba A.

Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 9, 22-25
8

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Biulding

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 13-16
9

Bajor M., Ziołkowski P., Barcikowska A.

Przylączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 do KSE

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 11, 26-29
10

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.

Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA OPERATOR SA.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 135-138
11

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Zieliński P.

Współzależność poziomów generacji wiatrowej i fotowoltaicznej

Energia Elektryczna, 2015, 6, 20-22
12

Bartoszewicz-Burczy H.

Scenariusze rozwoju energetycznego świata w perspektywie 2050 r.

Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, Poznań 2015, 3 (28), 71-88
13

Baskys A., Patel A., Hopkins S.C., Kalitka V., Molodyk A., Glowacki B.A.

Self-Supporting Stacks of Commercial Superconducting Tape trapping fields of up to 1.6 T using Pulsed Field Magnetisation

IEEE Transaction on Applied Superconductivity 2015, 25, 3, 6600304
14

Biernacki M., Przybysz J.

Zakłócenia pracy turbogeneratorów typu TWW-200-2 oraz TWW-200-2A

Materiały konferencji „Innowacje dla Energetyki – 19. Konferencja Energetyki”, Arłamów 9-11.09.2015, Wydawca EthosEnergy Poland S.A., 110-113
15

Biernacki M., Przybysz J., Wiśniewski J.

Analiza momentów skrętnych na wale turbozespołu 1308 MVA

Materiały konferencji „Innowacje dla Energetyki – 19. Konferencja Energetyki”, Arłamów 9-11.09.2015, Wydawca EthosEnergy Poland S.A., 119-125
16

Biglar M., Gromada M., Stachowicz F. , Trzepieciński T.

Synthesis of barium titanate piezoelectric ceramics for multilayer actuators (MLAs)

Conference Proceedings of VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference, 2015, 17-21
17

Biglar M., Gromada M., Stachowicz F., Trzepieciński T.

Optimal configuration of piezoelectric sensors and actuators for active vibration control of a plate using a genetic algorithm

Acta Mechanica, 2015, 226, 10, 3451-3462
18

Biglar M., Stachowicz F., Trzepieciński T., Gromada M.

Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej za pomocą piezoelektrycznych elementów pomiarowych oraz wykonawczych

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Mechanika, 2015, XXXII, 293-305
19

Blok Z.

Zastosowanie odpornych na ścieranie materiałów ceramicznych do regeneracji par prowadnic maszyn

Mechanik, 2015, 3, 176-179
20

Bytnar A., Wróblewski S.

Ocena stanu technicznego rdzenia stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Wydawnictwo BOR-ME KOMEL 2015, 3, 95-100