Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Augustyniak, M., Augustyniak, B., Jaworski, M., Mężyk, D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą Metody Elementów Skończonych

Energetyka, 2015, 1, 21-26
2

Mężyk D.

Kalibracja i walidacja procedury Mathara za pomocą MES

Energetyka, 2015, 1, 21-26