Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Łabinowicz K., Bujalski W.

Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych

Rynek Energii 2015, 6, 15-21
2

Sławiński A.

Priorytety tematyczne badań energetycznych na lata 2016-2017 programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej

Urządzenia dla Energetyki, nr 2/2015 (85), str. 6-7
3

Sławiński A., Świercz A.

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy Raport Roczny 2014

Wydawnistwo Instytutu Energetyki, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63226-40-4