Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Kompatybilność elektromagnetyczna infrastruktury pomiarowej AMI z innymi urządzeniami w sieci niskiego napięcia

Smart Grids Polska, 2015, 2, 14, 78-83
2

Babś A.

Krajowe wdrożenia systemów inteligentnego opomiarowania

Paliwa i Energetyka, 2015, 3, 60-63
3

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 45, 1-5
4

Babś A., Samotyjak T.

Wyznaczanie dynamicznej obciążalności linii napowietrznych 110 kV

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 93-97
5

Babś A., Samotyjak T., Kutarba A.

Monitorowanie dopuszczalnego obciążenia linii napowietrznych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2015, 9, 22-25
6

Bajor M., Wilk M.

e-Highway 2050: Methodology of Data Contextualization for the Purpose of Scenario Biulding

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 13-16
7

Bajor M., Ziołkowski P., Barcikowska A.

Przylączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 do KSE

Wiadomości Elektrotechniczne 2015, 11, 26-29
8

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.

Badanie współzależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł PV na obszarze ENERGA OPERATOR SA.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 135-138
9

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G., Zieliński P.

Współzależność poziomów generacji wiatrowej i fotowoltaicznej

Energia Elektryczna, 2015, 6, 20-22
10

Czarnecki B., Zieliński P.

Zarządzanie ryzykiem technicznym w procesie planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 27-30
11

Downar D., Minkiewicz H.

Wymogi stawiane nowoczesnym elektrohydraulicznym układom regulacji turbin wodnych

Hydraulika i Pneumatyka 2015, 6
12

Głowacki F., Koseda H.

Układy kompensacji mocy biernej elektrowni wiatrowych

Urządzenia dla Energetyki, 2015, 3, 2-7
13

Kąkol A.

Systemy rozdzielcze i wytwarzanie rozproszone - Komitet Studiów C6

Energetyka, 3, 220-215
14
Kędra, B., Małkowski, R.

Laboratoryjny model odbiornika dużej mocy. Koncepcja, wykonanie, eksperymenty

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 215-218
15

Klucznik J., Pakulski T.

Expected range of cooperation between transmission system operators and distribution system operators after implementation of ENTSO-E GRID codes

ActaEnergetica, 2015, 2, 25, 14-19
16

Klucznik J., Pakulski T.

Oczekiwany zakres współpracy operatorów systemów dystrybucyjnych po wejściu w życie kodeksów sieciowych ENTSO-E

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 21-24
17

Korpikiewicz J.

Optymalny dobór parametrów elektrochemicznego magazynu energii

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015, 42, 115-118
18

Kosmecki M.

Układy prądu stałego wysokiego napięcia i urządzeń energoelektronicznych - Komitet Studiów B4

Energetyka, 2015, 3, 173-182
19

Lubośny W., Lubośny Z.

Fractional-order Systems and Synchronous Geerator Voltage Regulator

Acta Energetica. Kwartalnik Naukowy Energetyków. 2015, 1, 108-120
20

Madajewski K.

Sterowanie i prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego - Komitet Studiów C2

Energetyka, 2015, 3, 200-204