Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Antunes R., Skrzypkiewicz M.

Chronoamperometric investigations of electro-oxidation of lignite in direct carbon bed solid oxide fuel cell

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 12, 4357-4369
2

Golec T. (red. naukowy pracy zbiorowej)

Zagadnienia modelowania, konstrukcji i badań eksploatacyjnych układu mikro-kogeneracyjnego z ceramicznymi ogniwami paliwowymi (SOFC)

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7789-394-4
3

Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Baran A., Pełka A., Białobłocki K., Murlikowska B.

Technologia zgazowania biomasy dla efektywnej generacji energii w małej skali

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7789-389-0
4

Jovanović R., Marek E., Maletić S., Cvetinović D., Marković Z.

Lattice Monte Carlo simulation of single coal char particle combustion under oxy–fuel conditions

Fuel, Vol. 151, 1 July 2015, 172–181
5

Kowalik P., Antoniak-Jurak K., Błesznowski M., Herrera M. C., Larrubia M. A., Alemany L. J., Stepień M., Stefanowicz-Pieta I.

Biofuel Steam Reforming Catalyst for Fuel Cell Application

Catalysis Today, Vol. 254, 1 October 2015, Pages 129–134, doi:10.1016/j.cattod.2015.03.002
6

Lewtak R., Kuczyński P., Cichowlas Ł.

Modelowanie matematyczne i symulacje numeryczne procesów wymiany ciepła i transportu masy w tlenowych kotłach pyłowych

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych" pod red: W. Nowaka, M. Ściążko, T. Czakierta. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, 237-270, ISBN 978-83-7193-630-2 ISSN 0860-5017
7

Skrzypkiewicz M., Radziejewska-Lubarska I., Jewulski J.

The effect of Fe2O3 catalyst on direct carbon fuel cell performance

International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 38, 13090-13098
8

Świątkowski. B., Marek E.

Optimisation of pulverized coal combustion in O2/CO2/H2O modified atmosphere – Experimental and numerical study

Energy, Available online 16 July 2015, doi:10.1016/j.energy.2015.06.064
9

Świątkowski B., Marek E., Bocian P., Hercog J., Golec T., Kakietek S.

Spalanie tlenowe pyłu węglowego w palenisku pyłowym - doświadczenia z instalacji pilotowej Oxy-Fuel PC

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2. Doświadczenia z instalacji pilotowych i perspektywy dla instalacji demonstracyjnych" pod red: W. Nowaka, M. Ściążko, T. Czakierta. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, 61-116, ISBN 978-83-7193-630-2 ISSN 0860-5017