Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Jewulski J., Kupecki J., Błesznowski M.

Postępy w rozwoju układów mikro-CHP z ogniwami paliwowymi

Instal, 2014, 1, 11-15
2

Kupecki J.

Modeling platform for a micro-CHP system with SOFC operating under load changes

Applied Mechanics and Materials, 2014, 607, 205-208