You are here: Home / Publications / 2014

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 206-208
2

Babś A.

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 3, 36-40
3

Bajor M., Jankowski R., Widelski G.

Area-wide management of a significant wind generation as a way to ensure a safe grid operation

Acta Energetica, 2014, 3, 17-22
4

Bajor M., Ziołkowski P., Skoczko P. 

A novel algorithm of forecasting the potential development of generation in the distribution grid

Acta Energetica, 2014, 2, 4-8
5

Bakoń T., Witkowski R., Malinowski R.

Wpływ błędu wyznaczenia odwrotnej charakterystyki termoelektrycznej na niepewność wzorcowania wskaźników i symulatorów współpracujących z czujnikami termoelektrycznymi

Pomiary Automatyka Kontrola, 2014, 60, 1, 12-15
6

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
7

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290
8

Bartoszewicz-Burczy H.

Potential attacks to the European Union power network controls and other critical equipment

Edukacja dla bezpieczeństwa, Przegląd Naukowo-Metodyczny, Poznań, 2014, 3, 37-46
9

Bartoszewicz-Burczy H., Bruno C., García F., Włodarczyk T.

Polish case study. Scenario based assessment of costs and benefits of adoption of comprehensive CIP standards

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS Istituto di ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico, Anno 9, n.56 ; Dicembre 2014
10

Bartoszewicz-Burczy H., Soliński J.

Wykorzystanie biomasy leśnej w energetyce - stan i perspektywa do roku 2030 i dalej do 2080 roku  (uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne, techniczne, rola instrumentów wsparcia)

Rozdział w monografii Klimat - Lasy i Drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse. Materiały Panelu ekspertów Narodowego Programu Leśnego pod red. K. Rykowskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2014, 245-257, ISBN 978-83-62830-18-3
11

Baskys A., Patel A., Hopkins S., Kenfaui D., Chaud X., Zhang M., Glowacki B.A.

Composite superconducting bulks for efficient heat dissipation during pulse magnetization

Journal of Physics, Conference Series, 2014, 507, 12003
12

Bielecki J., Wańkowicz J.

Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 106-109
13

Bocian P.

Badania charakterystyk zapłonu chmury pyłowych paliw BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 133-146
14

Bocian P., Świątkowski B.

Palniki na gaz o niskiej i niestabilnej jakości pochodzący ze zgazowania biomasy i odpadów biodegradowalnych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 69-89
15

Bruno C., Abrate G., Bartoszewicz-Burczy H., Cortes A., Diu A., Doheijo E., Erbetta F., Falavigna G., Finardi U., Fraquelli G., Guidi L., Lorite-Espejo A., Moiso V., Pestonesi D., Ragazzi E., Wlodarczyk T.

Benefit analysis. Assessing the cost of blackouts in case of attack. Evaluation based on Italian and Polish case studies

Consiglio Nazionale delle Richerche, CERIS, Institute di Ricerca Sull’Impresa e lo Sviluppo, Rapporto tecnico, 52, 2014
16

Bytnar A., Wróblewski S.

Metoda ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora

Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, Wydawnictwo Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, 2014, 103, 3, 47-52
17

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
18

Downar D., Minkiewicz H.

Zabezpieczenia hydromechaniczne w układach regulacji turbin zapewniające bezpieczną eksploatację elektrowni wodnej

Energetyka, 2014, 12, 738-741
19

Dytry H., Lizer M., Lewandowski M.

Modernizacja układu zabezpieczeń bloku 270 MVA Elektrowni Kozienice po wyposażeniu go w wyłącznik generatorowy i transformator odsiarczania

Seminarium KAE "Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa w Elektrowniach Cieplnych", 2014,
20

Ferreira N. M., Kovalevsky A. V., Naumovich E. N., Yaremchenko A. A., Zakharchuk K. V., Costa F. M., Frade J. R.

Effects of transition metal additives on redox stability and high-temperature electrical conductivity of (Fe,Mg)3O4 spinels

Journal of the European Ceramic Society 2014, 34, 19, 2339–2350