Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia  pól elektromagnetycznych na stacjach wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 4, 2-3
2

Papliński P., Śmietanka H.

Metrologia pól elektromagnetycznych na stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć w ujęciu prawnym i technicznym

Urządzenia dla energetyki, 2014, 8, 34-36
3

Połoczanin P., Papliński P., Śmietanka H.

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 10, 50-52