Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Kiszło S.

Rozłączniki wysokonapięciowe do 24 kV – analiza konstrukcji i parametrów technicznych w świetle aktów normatywnych, prowadzonych prób i badań, kondensacyjnej, biorącej udział w regulacji systemu elektroenergetycznego

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 5, 46-48
2

Kiszło S., Stasiewicz K.

Akumulatory i superkondensatory w układzie zasilania napędów łączników średniego napięcia

Urządzenia dla energetyki, 2014, 7, 24-26.